2005-02-24 09:37:30

Príhovor Jána Pavla II. na generálnej audiencii v stredu 23. frebruára 2005


Vatikán: Stredajšia generálna audiencia sa konala v Aule Pavla VI. a prišli na ňu skupiny pútnikov zo 17 krajín. Svätý Otec nebol v aule osobne prítomný. Prihovoril sa veriacim prostredníctvom televízneho spojenia.

Drahí bratia a sestry! S láskou vás všetkých pozdravujem, ktorí ste sa dnes zišli na pravidelné stredajšie stretnutie a ďakujem vám za vašu prítomnosť.

Prežívame pôstne obdobie, pričom nám pomáha a povzbudzuje nás liturgia, ktorá nás vyzýva k osobitnému úsiliu, modlitbe, pôstu, pokániu a väčšej solidarite s blížnymi, najmä s chudobnými, a tými, čo sú odkázaní na našu pomoc.

Otvorme naše srdcia k vnútorným pohnútkam Božej milosti. Egoizmus nech ustúpi láske, aby sme mohli zakúsiť radosť z odpustenia a z najvnútornejšieho zmierenia s Bohom a s bratmi.

Po predstavení ďalších skupín pútnikov sa Ján Pavol II. prihovoril aj im a to po anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky a po poľsky.

Na záver audiencie po modlitbe Pána Svätý Otec udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.