2005-02-24 09:49:25

Paul Claudel - neviditeľný obor


Rím: V stredu sme si pripomenuli 50 rokov od smrti francúzskeho diplomata a básnika Paula Claudela.

Je autorom početných lyrických diel, v ktorých s veľkou silou vyjadruje svoju kresťanskú vieru, ktorú stratil v mladosti a opäť našiel na Vianoce roku 1886.

Pri tejto príležitosti Pápežská rada pre kultúru zorganizovala konferenciu na tému „Katolicizmus a literatúra 20. storočia“.

Stretnutie je venované osobnosti Paula Claudela, ako neviditeľného obra.All the contents on this site are copyrighted ©.