2005-02-24 09:42:27

Životné jubileum biskupa Vrableca


Trnava: Nedávno oslávil svoje vzácne životné jubileum Mons, Štefan Vrablec, emeritný svätiaci biskup Bratislavsko - Trnavskej arcidiecézy.

Narodil sa v obci Závod na Záhorí 21. februára 1925. Po maturite na Biskupskom gymnáziu Ján Hollého v Trnave v roku 1945, vstúpil do seminára v Bratislave, no predstavení ho hneď poslali študovať do Ríma na Lateránsku univerzitu.

Za kňaza bol vysvätený 23. decembra 1950. Po vysviacke do roku 1957 pracoval v duchovnej správe ako kaplána a farár v diecéze Belluno Feltre. V rokoch 1957 až 1966 bol špirituálom v seminároch najprv v Chieti a neskôr v Assisi.

V roku 1966 sa vrátil do Ríma, kde pracoval ako redaktor knižných vydaní v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda. Jeho rukami a pracovným stolom tu prešli všetky publikácie, ktoré ústav po jeho príchode vydal a nebolo ich málo.

Dňa 1. januára 1993 prevzal vedenie ústavu po biskupovi Dominikovi Hrušovskom, ktorý stál na čele ústavu v rokoch 1973 až 1992.

Mons. Vrablec bol riaditeľom Ústavu skoro šesť rokov, do 19. júna 1998, keď ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za pomocného biskupa Bratislavsko-Trnavskej diecézy.

Počas jeho vedenia Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme prešiel spod diecézy Porto a Santa Rufina pod priamu správu Svätej stolice, teda stal sa pápežským a bolo zriadené aj Pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda.

Jubilantovi srdečne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.All the contents on this site are copyrighted ©.