2005-02-23 17:15:21

Italijos knygynuose pasirodė naujoji popiežiaus Jono Pauliaus II knyga “Atmintis ir tapatybė: pokalbis tūkstantmečių sankirtoje”


Trečiadienį Italijos knygynuose pasirodė naujoji popiežiaus Jono Pauliaus II knyga “Atmintis ir tapatybė: pokalbis tūkstantmečių sankirtoje”. Italų leidyklos Rizzoli išleista Popiežiaus knyga buvo pristatyta antradienį, Romos Kolona rūmuose (Palazzo Colonna). Knygos pristatyme mintimis apie naująjį šv. Tėvo veikalą dalijosi Kardinolų kolegijos dekanas ir Tikėjimo kongregacijos Prefektas, kardinolas Joseph Ratzinger, Vatikano spaudos salės direktorius, Joaquin Navarro-Valls ir italų dienraščio “Corriere della Sera” direktorius, Paolo Mieli. Knygai pradžią davė ir jos pagrindą sudaro Popiežiaus pokalbiai 1993 metų vasarą Apaštaliniuose rūmuose Kastelgandofe su lenkais filosofijos dėstytojais Josef Tischner ir Krzystof Michalski. Abu mokslininkai Šv. Tėvui uždavė daugelį klausimų apie svarbiausias XX amžiaus gyvenimą ir mąstymą formavusias temas - demokratiją, laisvę, žmogaus teises ir totalitarizmą, siekdami iš Popiežiaus lūpų išgirsti kaip šv. Tėvas vertina priežastis, kurios nulėmė teigiamus ir neigiamus Europos žemyno poslinkius praėjusiame šimtm etyje.


Naująją popiežiaus Jono Pauliaus II knygą italų kalba “Atmintis ir tapatybė: pokalbis tūkstantmečių sankirtoje” sudaro 227 puslapiai. Knygos turinys yra suskirstytas į septynias skyrius. Po leidėjo įvado seka šie skyriai: Blogio apibrėžtos ribos, Laisvė ir atsakomybė, Menat Tėvynę (tėvynė-tauta-valstybė), Menant Europą (Lenkija-Europa-Bažnyčia), Demokratija: Galimybės ir pavojai bei Epilogas. Epilogas yra skirtas 1981 metų gegužės 13-sios įvykiams – pasikėsinimui į Popiežiaus Jono Pauliaus II gyvybę. Pokalbyje, kuris sudaro palyginant trumpą epilogą, dalyvavo ne tik Popiežius, bet ir jo asmeniškas sekretorius, per visą pontifikatą Popiežių lydintis vysk. Stanislaw Dziwisz. Epiloge Popiežius su giliu įsitikinimu pasakoja apie tai kaip pasikėsintojo į jį nutaikytą kulką tikrai kažkas nukreipė į šalį.

Popiežiaus kūną pervėrusi kulka nukrito tarp Popiežiaus ir manęs, - pasakoja Popiežiaus knygoje Stanislaw Dziwisz.

Pasikėsinimas 1981-ųjų gegužės 13-ąją įvyko Šv. Petro aikštėje, bendrosios audiencijos metu. Į Popiežių šovė turkų teroristas Ali Agča. Šv. Tėvas buvo sunkiai sužeistas, bet gan greitai pagijo. Nuo pat to momento Jonas Paulius II nekartą pakartojo įsitikinimą, kad jam gyvybę išgelbėjo Fatimoje 1917 metų gegužės 13-ąją apsireiškusi Mergelė Marija. Kitais metais po pasikėsinimo, 1982-ųjų gegužės 13-ąją, Šv. Tėvas nuvyko į Fatimą padėkoti Marijai ir šventovės lobynui paliko jo kūną perskrodusią kulką. Ši kulka dabar yra tapusi Fatimos šventoje saugojamos Mergelės Marijos statulos puošmena: kulka yra įlydyta į statulos karūnos vidų, pačiame viršutinės dalies centre.

Naujoji Popiežiaus knyga “Atmintis ir tapatybė” artimiausiu metu bus išleista kitomis 10 kalbų.

“Atmintis ir tapatybė” – tai penktoji Popiežiaus per pontifikatą išleista knyga. Pirmoji Jono Pauliaus II knyga “Žengiant per vilties slenkstį” Mondadori leidykla išleido 1994 metais. Kaip šiandien išleistos naujos knygos, taip ir pirmosios pagrindą sudarė pokalbis su Popiežiumi. Šioje knygoje Šv. Tėvą kalbino italas žurnalistas Vittorio Messori. Vatikano leidykla 1996 metais išleido Šv. Tėvo prisiminimų knygą “Dovana ir paslaptis” Popiežiaus kunigystės 50-ųjų metininių proga. 2003 metais leidykla Bompiani išleido Popiežiaus poezijos ir mąstymų rinkinį “Romietiškas triptikas”. Prieš metus leidykla Mondadori išleido Šv. Tėvas knygą “Kelkimės, eime!”, kurioje Popiežius aptaria savo vyskupišką tarnystę iki išrinkimo popiežiumi 1978 metais.All the contents on this site are copyrighted ©.