2005-02-22 09:46:07

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Ako každú nedeľu, aj 20. februára, sa Ján Pavol II. spoločne s veriacimi prítomnými na Námestí svätého Petra modlil Anjel Pána. Predtým ich už viditeľne lepším a zreteľným hlasom pozdravil týmito slovami:

„Duchovné cvičenia, na ktorých som sa zúčastnil spolu s mnohými spolupracovníkmi z Rímskej kúrie, sa skončili v sobotu slávnostnou svätou omšou, po ktorej nasledovala poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Eucharistia je prameň, odkiaľ spoločenstvo Kristovho mystického tela čerpá vždy novú silu.

V tomto zmysle je veľmi výrazné vidieť osobitnú službu, ktorá bola zverená apoštolovi Petrovi a jeho nástupcom. Petrova služba je predovšetkým služba pre jednotu Cirkvi. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ (Mt 16,18).

Ako ozvenu tohto Pánovho prísľubu počujeme slová: „Ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ (Lk 22,32).

Pas moje baránky, pas moje ovce“ (Jn 21,15.16.17). Keď rozjímam o eucharistiskom tajomstve cítim osobitne živo toto Ježišovo pozvanie. Jemu, Dobrému Pastierovi, zverujem celý Boží ľud pri tomto pôstnom putovaní smerom k Veľkej noci.

Modlitbou Anjel Pána vzývajme teraz Pannu Máriu, Matku Cirkvi, aby nám pomáhala“.

Po modlitbe a požehnaní Ján Pavol II. ešte krátko pozdravil pútnikov po slovinsky, poľsky, taliansky.All the contents on this site are copyrighted ©.