2005-02-22 09:59:13

Karol de Foucauld bude blahorečený 15. mája tohto roku


Francúzsko: 15. mája tohto roku Ján Pavol II. vyhlási za blahoslaveného Karola de Foucaulda, svedka viery medzi Tuarégmi na Sahare a veľkého francúzskeho bádateľa.

Pre agentúru Veritas to uviedol mons. Joan Enric Vives, biskup diecézy Urgel. Dekrét o blahorečení schválil Ján Pavol II. 20. decembra minulého roku.

Karol de Foucauld sa narodil 15. septembra 1858 v Štrasburgu. Keď mal šesť rokov zomreli mu rodičia. Ako mladík vstúpil do armády, kde však bol len krátko.

V roku 1883 podnikol výpravu do Marockej púšte za ktorú bol ocenený zlatou medajlou Geografickej spoločnosti.

K jeho obráteniu došlo v roku 1886 a z tohto dôvodu sa o dva roky neskôr vydal na púť do Svätej zeme. Následne vstúpil k trapistom.

Žil najprv v Sýrii a neskôr ako eremita v Nazarete. V roku 1901 bol vysvätený za kňaza. Š tudoval arabský a berberský jazyk.

Svoj život prežil v chudobe, kontemplácii, poníženosti a tak svedčil o Božej láske medzi kresťanmi, židmi a moslimmi. Aby napodobnil skrytý Ježišov život v Nazarete, odišiel bývať na Saharu.

Berberi ho volali „marabut“, čo v ich jazyku znamená „svätý“.

Napísal niekoľko kníh o Tuarégoch. Spísal gramatiku ich jazyka a francúzsko-tuaregský slovník.

Okolo neho sa vytvorila komunita Malých bratov Ježišových, ktorá evanjelizovala Tuarégov.

Karol de Foucauld zomrel 1. decembra 1916 vo veku 58 rokov keď ho pri prestrelke medzi berbermi zastrelili.

Z jeho svedectva a charizmy sa zrodilo desať rehoľných kongregácií a osem spoločenstiev duchovného života.All the contents on this site are copyrighted ©.