2005-02-22 09:55:23

Človek má byť rešpektovaný v každej životnej chvíli


Vatikán: V pondelok sa vo Vatikáne začalo XI. generálne zhromaždenie Pápežskej akadémie pre život.

Téma stretnutie znie: „Kvalita života a etika zdravia“ .

Pri tejto príležitosti Ján Pavol II. poslal predsedovi rady Eliovi Sgrecciovi osobitný list.

V ňom Svätý Otec poukazuje na to, že „človek má byť rešpektovaný v akomkoľvek zdravotnom stave, v každej životnej chvíli, od počatia, až po prirodzenú smrť“.

Ján Pavol II. sa v liste vyjadruje veľmi jasne: „existujú poznatky o obmedzujúcej a selektívnej kvalite života.

Podobne sa od normy odchýlil aj koncept zdravia, pretože neexistuje iba schopnosť prežívať potešenie, ale je tu aj duchovný a morálny rozmer ľudskej osoby.

A práve na najhlbšie dimenzie sa má orientovať pozornosť výskumu“ – uviedol okrem iného Svätý Otec v liste.All the contents on this site are copyrighted ©.