2005-02-21 17:57:11

Popiežius laišku kreipėsi į Gyvybės akademijos plenarinės asamblėjos dalyvius.


Pirmadienį Vatikane prasidėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos plenarinė asamblėja. Jos tema – „Gyvenimo kokybė ir sveikatos etika“, dėl to asamblėjos dalyviams skirtame Popiežiaus laiške nagrinėjama pastaraisiais dešimtmečiais įvykusi gyvenimo kokybės sampratos sekuliarizacija. Šiandien gyvenimo kokybė vis dažniau suprantama kaip ekonominis pajėgumas, kaip netvarkingas konsumizmas, kaip kūniškumas, iš šios sampratos apimties išstumiant žmonių santykius, dvasines vertybes, antgamtinę žmogaus egzistencijos dimensiją. Tokia gyvenimo kokybės sampratos siaurinimo tendencija yra pavojinga ir neatspindinti visos tiesos apie žmogų. Kas vadovaujasi tokia ribota žmogaus gyvenimo kokybės samprata, tas nevertina negimusios gyvybės, nevertina žmogaus, kuris pats dar nesugeba gyventi taip siaurai suprantamo kokybiško gyvenimo. Lygiai taip pat ir tie žmonės, kurie paranda fizinį savarankiškumą, laikomi nepilnaverčiais, gyvenančiais nekokybišką gyvenimą. Tokia ribota gyvenimo kokybės samprata atmeta tai, kas apibrėžiant žmogaus gyvenimo kokybę yra svarbiausia – žmogaus asmens orumą, kuris yra pamatinė kiekvieno žmogiško individo savybė ir kurią reikia gerbti ir saugoti nepriklausomai nuo individo fizinės būklės.All the contents on this site are copyrighted ©.