2005-02-21 09:00:00

Španielski biskupi reagovali na referendum o novej Európskej ústave


Španielsko: Miestna biskupská konferencia vydala pri príležitosti nedeľného ľudového referenda o Ústave európskej únie vyhlásenie, ktoré chce pomôcť veriacim katolíkom orientovať sa podľa najlepšieho svedomia.

Vyhlásenie potvrdzuje, že Svätá stolica a katolícki politici Starého kontinentu sú za projekt zjednotenej Európy, ktorý by dal definitívnu bodku za dramatickými konfliktmi medzi národmi a bol zárukou jej autentického pokroku.

Biskupi však nezakrývajú sklamanie, ktorých sa španielska Cirkev dožila v priebehu posledných mesiacov od nástupu socialistov k moci, a takisto i to, že sa v texte Ústavy nenašlo miesta na výslovnú zmienku o kresťanských koreňoch Európy.

Popri kladných stránkach Ústavy biskupi vyjadrili nespokojnosť s tým, že sa v nej nedostatočným spôsobom definuje právo na život, na ochranu manželstva a rodiny, že neobsahuje jednoznačnú definíciu manželstva ako trvalého zväzku muža a ženy, ba ani evidentné uznanie osobnej povahy ľudského bytia, otvoreného pre nadprirodzenosť, čo predstavuje neodmysliteľný fundament základných ľudských práv.

V závere svojho vyhlásenia španielski biskupi uviedli, že nepatrí do ich právomoci duchovných pastierov odporúčať veriacim, aby hlasovali áno alebo nie v dnešnom referende.

Neúčasť na referende je jedna z legitímnych možností, ktorú veriaci majú k dispozícii.All the contents on this site are copyrighted ©.