2005-02-20 09:43:59

Ján Pavol II. poďakoval kazateľovi duchovných cvičení


Vatikán: Ďakovný list Jána Pavla II. kazateľovi tohtoročných duchovných cvičení vo Vatikáne, mons. Renatovi Cortimu, biskupovi diecézy Novara.

Ctihodný brat,
Mons. Renato Corti, biskup z Novary.

„Na konci duchovných cvičení, ktoré ste viedli vhodnými meditáciami, by som sa Vám ctihodný brat chcel čo najsrdečnejšie poďakovať – uviedol Svätý Otec a pokračoval.

Som rád aj eucharistickej poklone po svätej omši, ktorou ste chceli zakončiť tento týždeň ticha a intenzívnej modlitby v roku, ktorý je osobitným spôsobom zasvätený Eucharistii.

Týmto spôsobom sme zdôraznili, ako má byť toto tajomstvo stredom nášho každodenného života.

Duchovné cvičenia boli pre mňa a pre mnohých mojich spolupracovníkov z Rímskej kúrie prozreteľnostnou príležitosťou predĺženého uzobrania.

Vaše úvahy nám pomohli otvorene a pozorne načúvať Duchu, ktorý sa dnes prihovára Cirkvi. S duchovnou hĺbkou a pastoračnou múdrosťou, ktorou ste sa vyznačovali, ste nám pomohli meditovať nad Cirkvou v službe Novej a večnej zmluvy.

Ide o tému, ktorá privádza na myseľ slová, vyslovené Pánom Ježišom na konci poslednej večere, keď apoštolom ponúkal posvätný Kalich.

Tieto slová, my služobníci oltára opakujeme vždy, keď slávime svätú omšu. Oni, odvolávajúc sa na krv, ktorá vyšla z rán ukrižovaného Krista, osobitne z jeho boku, pripomínajú význam sviatosti Eucharistie.

Cirkev „de Eucharistia vivit“, žije z Eucharistie, pretože z tejto krvi sa rodí a vychádza sila pre každodenné plnenie poslania spojeného s ohlasovaním evanjelia.

Som rád, že moje a naše poďakovanie, prichádza k Vám práve pri príležitosti dnešnej osobitnej eucharistickej slávnosti. Zišli sme sa v srdci Cirkvi okolo tajomstva oltára a sme si vedomí, že tu je pulzujúci stred spoločenstva a poslania celého kresťanského ľudu.

Ďakujem aj za príspevok, ktorý ste nám ponúkli v týchto dňoch posilnený zrelou pastoračnou citlivosťou v službe mnohým kňazom, seminaristom a veriacim. Cítime obnovenú a nadšenú horlivosť opäť začať od eucharistického Krista, aby sme svedčili svetu novú a večnú Božiu zmluvu s ľudstvom.

Nech Vás Pán odmení, posilní a naplní bohatou útechou. Nech neustále bdie nad vami a vašou službou Najsvätejšia Panna Mária. Nech vás sprevádza moje apoštolské požehnanie, ktoré vám udeľujem z celého srdca a rozširujem ho na všetkých, ktorí sú zverení vašej pastoračnej starostlivosti“.All the contents on this site are copyrighted ©.