2005-02-19 08:47:00

Zdravie sa stalo náboženstvom


Vatikán: Vo štvrtok bola na tlačovej konferencii predstavená téma generálneho zhromaždenia Pápežskej akadémie pre život, ktoré sa bude konať vo Vatikáne od 21. do 23. februára.

Účastníci stretnutia budú diskutovať na tému: „Kvalita života a etika zdravia“.

Okrem iných tému predstavil predseda Pápežskej akadémie, Mons. Eglio Sgreccia, ktorý uviedol, že „výrazy „kvalita života“ a „etika zdravia“ počas rokov zmenili svoj význam a stali sa istým „náboženstvom zdravia“.

Prešli od pozitívneho významu pre samotný život k negatívnemu a týmto spôsobom slúžia kultúre smrti, ktorá ospravedlňuje praktiky ako eutanázia, alebo potrat.

Z tohto dôvodu sa Pápežská akadémia pre život rozhodla „preskúmať toto zvrátené spojenie a ponúknuť správny pohľad i horizont nádeje“.

Úmyslom organizátorov je postaviť sa proti konceptu „náboženstva zdravia“, ktoré vytvorilo atmosféru, ospravedlňujúcu napríklad „vraždy embryí“, alebo „odstránenie postihnutia, ktoré privádza jednotlivca k starostlivosti o vlastné telo na úkor vzťahov s inými.

Mons. Sgreccia poukázal na tri faktory, ktoré priviedli k prevráteniu spojenia „kvality života“ a „etiky zdravia“. Sú to: utilitaristická a hedonistická filozofia; etický sekularizmus a indiferentizmus a ekonomicko-sociálny faktor, ktorý hovorí o tom, že blahobyt je cieľom svetovej politiky“.

Úlohou akadémie bude odpovedať na otázky: Až pokiaľ siaha právo na zdravie? Existuje právo na zdravie za každú cenu?, alebo existuje iba právo na zdravotnú starostlivosť?

Aj keď zdravie nepredstavuje posledný cieľ ľudského života – zdôraznil mons. Sgreccia – je dôležitým dobrom, ktoré sme povinní chrániť.

Odkedy však Svetová zdravotnícka organizácia definovala zdravie ako „spojenie fyzického, psychického a sociálneho“, táto hodnota sa stala utópiou a mýtom, ktorý prijíma koncept hedonistického blahobytu.

V konkrétnych dôsledkoch to znamená, že kvôli zdraviu ženy bol legalizovaný potrat a v rámci realizovania tzv. programov reprodukčného zdravia sa okrem potratu ponúka aj sterilizácia, či abortívne lieky.

Toto všetko len s jediným cieľom - zdravím ženy , no v skutočnosti ide o potláčanie a odmietanie najvyššieho dobra, ktorým je život“.All the contents on this site are copyrighted ©.