2005-02-19 12:28:11

Vatikane baigėsi Gavėnios rekolekcijos


Baig ėsi visą savaitę, nuo praėjusio sekmadienio, vasario 13-osios, Mišparų Vatikane vykusios šiemetinės Gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovauti buvo pakviestas Italijos Novaros vyskupas Renato Corti. Kol vyko rekolekcijos, Vatikane nebuvo jokių viešų renginių, nei Popiežiaus audiencijų, nei kitokių susitikimų. Dėl rekolekcijų buvo atšaukta taip pat ir trečiadienio bendroji audiencija. Prasidėjusios praėjusio sekmadienio vakarą, rekolekcijos , kurioms buvo parinkta tema susijusi su šiemet minimais Euchari stijos metais - „Bažnyčia naujosios ir amžinosios sandoros tarnystėje“ - truko iki šio šeštadienio, vasario 19 dienos ryto.
„Tyliai susikaupęs melsiuos Viešpačiui už Bažnyčią ir už visą pasaulį,- buvo sakoma Šventojo Tėvo žodyje, kur į sekmadienio, vasario 13-osios vidudienį jo vardu perskaitė arkivyskupas Leonardo Sandri. Prašau ir jūsų, brangūs broliai ir seserys,- buvo sakoma Popiežiaus kalboje,- lydėti mane savo maldomis. Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri tarp kasdieninių rūpesčių visada mintimis ir širdimi dalyvavo savo Sūnaus slėpinyje, tepadeda mums nueiti vaisingą Gavėnios kelią“.
Pasibaigus Romos Kurijos gavėnios rekolekcijoms, tradicinėje padėkoje rekolekcijų vedėjui Šventasis Tėvas vyskupui Corti linkėjo: „Tegu Viešpats tau atlygina, darydamas tave vis panašesnį į save patį. Tegu Švč. Mergelė globoja Tave ir Tavo tarnystę Bažnyčioje“.
Rekolekcijų uždarymo proga Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Angelo Sodano šeštadienio rytą, 10 valandą, Vatikano Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Mišias , po kurių vyko Švč. Sakramento adoracija . Mišių homilijoje, kurią sakė šiemetinių rekolekcijų vadovas Novaros vyskupas Corti, centrinė tema buvo didysis meilės įsakymas: mylėti Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis. Ši nuostata sujungta su Eucharistijos metų specifiniais akcentais ir brėžia gaires, kaip nueiti „vaisingą Gavėnios kelią“.All the contents on this site are copyrighted ©.