2005-02-18 09:47:59

Ďalší deň duchovných cvičení vo Vatikáne


Vatikán: Vo Vatikáne pokračujú duchovné cvičenia, ktorých sa spolu s Jánom Pavlom II. zúčastňujú aj členovia Rímskej kúrie.

Exercície dáva biskup talianskej diecézy Novara, Mons. Renato Corti.

Názvy štvrtkových meditácii boli: „Dávam vám nové prikázanie“. „Dať Cirkvi bratskú tvár“, „Všetko je dokonané“, „Emauzský obraz“.

Mons. Corti v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na otázku, čo hovorí mlčanie dnešnému človeku uviedol, že je to „príležitosť vstúpiť do seba, načúvať vnútornému hlasu, ktorý je v súčasnosti zakríknutý, zavalený hlukom bežného dňa, ktorý so sebou prináša život.

Mlčanie mu umožňuje objaviť vnútornú slobodu, prítomnosť Boha v jeho živote a nadviazať s ním rozhovor. Načúvať jeho slovám. Modlitba by nemala byť ničím iným než načúvaním Božiemu slovu.

Ak nedokážeme mlčať vystavujeme sa nebezpečenstvu, že nedokážeme ani počúvať ani myslieť na iných. Duchovné cvičenia sú pre túto svoju črtu príležitosťou pre každého veriaceho človeka, ktorú by mal z času na čas využiť“.All the contents on this site are copyrighted ©.