2005-02-17 08:53:39

Ján Pavol II. poslal osobitný list na pohrebné obrady sestry Lucie


Portugalsko: V portugalskej Coimbre bola v utorok slávnostne pochovaná sestra Lucia, posledná vizionárka z Fatimy. Svätého Otca zastupoval janovský arcibiskup, kardinál Tarcisio Bertone.

Ján Pavol II. pri tejto príležitosti poslal miestnemu biskupovi Mons. Albínovi Mamede Cletovi osobitný list:

„S veľkým vnútorným pohnutím som prijal správu, že nebeský Otec povolal k sebe sestru Máriu Luciu de Jesús e do Coração Imaculado, vo veku 97 rokov, do večného nebeského príbytku.

Sestra Lucia tak dosiahla cieľ, po ktorom v modlitbe a tichu kláštora vždy túžila.

Liturgia v týchto dňoch pripomenula, že smrť je spoločný údel všetkých Adamových detí, ale zároveň nás uisťuje, že Pán Ježiš svoju obetou na kríži a zmŕtvychvstaním nám otvoril bránu večného života.

Tieto istoty viery si pripomíname vo chvíli, keď naposledy pozdravujeme túto poníženú a zbožnú karmelitánku, ktorá svoj život zasvätila Kristovi, Spasiteľovi sveta.

Návšteva Panny Márie, ktorú malá Lucia spolu s Františkom a Hyacintou dostala v roku 1917 vo Fatime, bola pre ňu začiatok osobitného poslania, ktorému zostala verná až do konca svojich dní.

Sestra Lucia nám zanechala veľký príklad vernosti Pánovi a radostného plnenia Božej vôle.

S dojatím si spomínam na rozličné stretnutia s ňou i na puto duchovného priateľstva, ktoré sa v priebehu rokov upevňovalo. Vždy som sa cítil podporovaný každodenným darom jej modlitby, najmä v ťažkých chvíľach skúšok a utrpenia. Nech ju Pán bohato odmení za jej veľkú a skrytú službu, ktorú v Cirkvi vykonala.

Som presvedčený, že sestru Luciu pri prechode zo zeme do neba sprevádzala práve Panna Mária, tá, ktorú videla vo Fatime pred onými rokmi. Teraz nech presvätá Panna sprevádza dušu tejto svojej zbožnej dcéry na blažené stretnutie so svojim Božským ženíchom.

Ctihodný brat biskup, vám zverujem úlohu priniesť sestrám karmelitánkam v Coimbre uistenie o mojej duchovnej blízkosti.

Zároveň všetkým sestrám, prí-buzným, vám ctihodný brat, kardinálovi Tarcisiovi Bertonemu i všetkým tým, čo prišli odprevadiť sestru Luciu na jej poslednej ceste, posielam svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.