2005-02-15 09:20:43

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Pútnici i domáci Rimania v nedeľu napoludnie s napätím očakávali, kedy sa objaví v okne svojej pracovne Svätý Otec, aby sa spolu s ním pomodlili Anjel Pána a prijali jeho požehnanie. Text jeho príhovoru prečítal substitút Štátneho sekretariátu, arcibiskup Leonardo Sandri.

„Drahí bratia a sestry, opäť sa tu stretávame aby sme chválili Pána. Chcel by som poďakovať vám za vašu blízkosť, lásku a najmä modlitbu počas dní, keď som ležal v nemocnici Gemelli. Vždy cítim pred Pánom potrebu vašej pomoci, aby som mohol splniť poslanie, ktoré mi zveril Pán Ježiš.

Minulú stredu sme obradom udelenia popolca začali Veľký pôst, liturgické obdobie, ktoré nám každý rok pripomína základnú pravdu: Do života večného nemožno vstúpiť bez toho, aby sme neniesli náš kríž v spojení s Kristom.

Šťastie a pokoj sa nemôže dosiahnuť bez odvahy čeliť vnútornému boju. Je to boj, v ktorom sa dá zvíťaziť zbraňami pokánia, ako sú modlitba, pôst a skutky milosrdenstva.

Toto všetko treba robiť otvorene, bez pokrytectva a v duchu úprimnej lásky k Bohu a k bratom.

Dnes večer, ako každý rok, spolu so svojimi spolupracovníkmi z Rímskej kúrie, začnem duchovné cvičenia. V mlčaní a uzobranosti budem prosiť Pána za všetky potreby Cirkvi a sveta.

Prosím aj vás, drahí bratia a sestry, aby ste nás sprevádzali svojou modlitbou. Nech nás vedie Preblahoslavená Panna Mária, ktorá v každodenných starostiach mala myseľ i srdce upriamené na tajomstvo svojho Syna, aby naše pôstne putovanie prinieslo hojné ovocie.

Po modlitbe Anjel Pána arcibiskup Sandri v mene Svätého Otca ešte dodal:

Zatiaľ čo sa neprestávam modliť za mier na Blízkom Východe, obraciam sa s naliehavou výzvou za oslobodenie talianskej novinárky Giuliany Sgrenovej i všetkých, ktorí boli unesení v Iraku.All the contents on this site are copyrighted ©.