2005-02-15 18:02:04

Fatimos regėtojos sesers Liucijos laidotuvės.


Antradienį po pietų Portugalijos Coimbros mieste įvyko sekmadienį mirusios sesers Liucijos laidotuvės. Sesuo Liucija Dos Santos, kartu su savo pusbroliu ir pussesere Pranciškumi ir Jacinta Marto regėjo 1917 metais Fatimoje apsireiškusią Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Pranciškus ir Jacinta mirė vos keleriems metams praėjus nuo Marijos apsireiškimų Fatimoje ir 2000 metais popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbti palaimintaisiais. Liucija mirė sulaukusi 97 metų amžiaus. Visą savo ilgą gyvenimą atsidėjo maldai ir Fatimoje paskelbto Dievo Motinos raginimo ž monijai atsiversi skelbimui pasaulyje.

Antradienio vidudienį sesers Liucijos palaikai iš Coimbros karmeličių vienuolyno buvo perkelti į katedrą. Minios žmonių susirinko atsisveikinti su garsiąja vienuol e. Antradienis visoje Portugalijoje buvos paskelbtas gedulo diena. 16 valandą prasidėjo laidotuvių Mišios, kurioms vadovavo popiežiaus Jono Pauliaus II pasiuntinys, buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius, Genujos arkivyskupas kardinolas Tarcisio Bertone. Sesuo Liucija buvo palaidota Coimbros karmelio kapinaitėse, greta kitų anksčiau mirusių seserų karmeličių. Tačiau, kai praeis lygiai vieneri metai nuo mirti e s, jos palaikai bus perkelti į Fatimos šventovę ir palaidoti šalia palaimintųjų Pranciškaus ir Jacintos, su kuriais ji drauge 1917 metais regėjo apsireiškusią Dievo Motiną.

Kokį dvasinį palikimą Bažnyčiai palieka sesuo Liucija? - mūsų bendradarbis paklausė kardinolo Bertone, prieš jam išvykstant į laidotuves Portugalijoje.

Jos palikimas – tai pi rmiausia nepaprasto Dievo ir Marijos artumo liudijimas,- atsakė kardinolas. Mergelė Marija, Apreiškimo Jonui knygoje vadinama Moterimi apsisiautusia saule, yra pirmoji Dievo Karalystės skelbimo, pirmoji Kristaus į pasaulį atnešto išganymo bendradarbė. Sesuo Liucija, kartu su dviem savo giminaičiais, matė Mariją, gavo iš jos priesaką skelbti pasauliui, kad tik malda ir atsivertimas jį gali išgelbėti, kad malda ir atsivertimas gali perkeisti žmonių širdis.

Fatimoje vykę Mergelės Marijos apsireiškimai ir sesers Liucijos liudijimas, vadinamosios Fatimos paslaptys, asmeniškai liečia ir popiežių Joną Paulių II. Vaikai suprato, kad vyskupas baltais rūbais, apie kurį jiems kalbėjo Marija, yra Šv. Tėvas, tačiau jie juk nežinojo, kad po kelių dešimtmečių nuo Fatimos apsireiškimų bus pasikėsinta į Popiežiaus gyvybę. Dėl to s pranašystė, o taip pat ir dėl datų sutapim o – Mergelės Marija pirmą kartą Fatimoje apsireiškė gegužės 13-ąją ir į Popiežiaus gyvybę buvo pasikėsinta gegužės 13-ąją – popie˛ius Jonas Paulius II neabe jodamas sako, kad tai Dievo Motina išgelbėjo j am gyvybę, kad viena ranka į jį šovė, o kita ranka nukreipė kulką į šalį. Be to, galbūt reikšmingas yra ir dar vienas sutapimas – sesuo Liucija mirė 13 dieną, tą pačią mėnesio dieną, kurią 1917 metais kartodavo si Marijos apsireiškimai.All the contents on this site are copyrighted ©.