2005-02-14 09:41:06

Nová definícia manželstva v Kanade poškodí spoločnosť


Kanada: Kanadská biskupská konferencia potvrdila podporu tradičnému manželstvu a požiadala o to aj katolíkov.

V pastierskom liste predseda biskupskej konferencie, arcibiskup Brendan O´Brien napísal: „Katolícki biskupi Kanady sú jednotní v presvedčení, že manželstvo je jedinečný, podstatný a základný vzťah medzi mužom a ženou. Z tohto dôvodu potvrdzujú svoj odmietavý postoj k novej definícii manželstva“.

Arcibiskup O´Brien ďalej v liste vyzval kanadských katolíkov, že „majú právo a zodpovednosť informovať svojich politických predstaviteľov o názoroch na manželstvo“.

Arcibiskup tiež v liste upozornil na negatívne sociálne dôsledky novej definície manželstva, ktorá v sebe zahrňuje aj homosexuálne manželstvá.

„Nová definícia manželstva, ktorá bola navrhnutá je nielen proti viere a praxi katolíkov a ďalších Kanaďanov, ale má aj veľké sociálne a občianske dôsledky pre každého.

Namiesto zjednotenia Kanaďanov v rešpektovaní homosexuálnych osôb, navrhnutá definícia prináša rozdelenie svojim pokusom nanútiť rovnakosť pri dosahovaní rovnosti.

Návrh novej definície manželstva, nie je krokom vpred, ale definitívne prerušenie s ľudskou históriou a s významom i prirodzenosťou manželstva“ – zdôraznil v pastierskom liste arcibiskup Brendan o´Brien.All the contents on this site are copyrighted ©.