2005-02-14 18:46:22

Brazilijoje nužudyta vienuolė, žmogaus teisių gynėja


Brazilijos katalikų Bažnyčią sukrėtė žinia apie sesers Dorothy Mae Stang nužudymą. Sesuo Dorothy, 73 metų amžiaus misionierė, išgarsėjusi savo veikla Amazonės miškuose gyvenančių indėnų ir valstiečių labui, buvo nušauta sekmadienį, vasario 13-ąją. Daugiau kaip dvidešimtį metų apaštalaudama tarp Amazonės miškų regionų gyventojų, gindama indėnus ir valstiečius nuo žemvaldžių ir medienos pramonės savininkų savivaliavimo, buvo pagarsėjusi akcijomis prieš beatodairišką miškų kirtimą, aiškino valstiečiams ir indėnams kokios yra jų teisės, padėjo jiems kelti bylas teismuose. Dėl šios savo veiklos daug kartų buvo susilaukusi grasinimų mirtimi. Sekmadienį grasinimai išsipildė. Kol kas nežinoma, kas seserį Dorothy nušovė, tačiau neabejojama, kad žudikus pasamdė stambieji žemvaldžiai arba medienos pramonės magnatai, kurių savivalei vienuolė drąsiai priešinosi.

Brazilijos Bažnyčia tikisi, kad sesers Dorothy nužudymas neliks neišaiškintas, kad valdžia pagaliau rimtai susirū pins žmogaus teisių padėtimi ir pilietinės visuomenės taisyklių galiojimu nuo didžiųjų miestų nutolusiose Amazonės miškų regionuose. Sprendžiant pagal pirmas reakcija, atrodo, kad medienos pramonės savininkų ir žemvaldžių savivalės problemą Brazilijos valdžia šį kartą ketina imtis spręsti. Į vienuolės nužudymo vietą pirmadienį atvyko du Brazilijos vyriausybės ministrai ir vietos gyventojams pažadėjo pradėti iš esmės spręsti žmogaus teisių sistemingo pažeidinėjo problemą.All the contents on this site are copyrighted ©.