2005-02-12 08:57:12

Výročie Lateránskych dohôd


Vatikán: Dňa 11. februára 1929, teda pred sedemdesiatimi šiestimi rokmi, taliansky štát a Katolícka cirkev uzavreli konkordát, tzv. Lateránske dohody. Podpísali ich vtedajší predseda vlády Benito Mussolini a kardinál Pietro Gasparri, štátny sekretár Svätej stolice.

Konkordát upravujúci vzťahy medzi Vatikánom a Talianskom bol v tejto podobe v platnosti až do roku 1984.

Vtedy, 18. februára, teda pred dvadsať jeden rokmi, bola dohoda revidovaná a doplnená o nasledujúce dva body: o vyučovanie náboženstva na školách a hospodárske zabezpečenie Cirkvi.

Otvorenými a nedoriešenými zostali však ešte otázky ako vlastníctvo umeleckého duchovného dedičstva, dôležitých bazilík, katedrál a chrámov a starostlivosť o ne ako aj o cirkevné archívy a knižnice.

Katolícka cirkev na základe konkordátu v roku 1929 získala záruku slobody pre pastoračnú činnosť, štát zasa právo na šírenie humanistických hodnôt.

Podpisom Lateránskych dohôd vznikol dnešný Mestský štát Vatikán, a tak sa Svätá stolica stala aj plnohodnotným subjektom medzinárodného práva s vlastným územím.All the contents on this site are copyrighted ©.