2005-02-12 09:00:22

Ľudské utrpenie nie je nikdy zbytočné


Vatikán: Dnes popoludní v Bazilike svätého Petra slúžil svätú omšu pre chorých kardinál Camilo Ruini, generálny vikár Rímskej diecézy. V závere bolo prečítané osobitné posolstvo Jána Pavla II., z ktorého vyberáme:

„Dnešný deň nás v mysli prináša do Lúrd, k Massabielskej jaskyni, kde v roku 1858 sa Bernadette Soubirousovej päťkrát zjavila Panna Mária.

Z tejto jaskyne, ktorá sa stala miestom modlitby a nádeje pre toľkých pútnikov zo všetkých kútov sveta, Nepoškvrnená Panna Mária nás aj naďalej pozýva k modlitbe, k pokániu a k obráteniu.

Je to to isté Kristovo posolstvo: „Kajajte sa a verte evanjeliu“, ktoré nám ponúka liturgia práve začatého pôstneho obdobia.

Prijmime ho s láskou. Neustály prúd chorých a trpiacich k nohám Panny Márie je pre nás naliehavou výzvou dôverovať Kristovi a jeho nebeskej Matke, lebo oni nikdy neopustia tých, čo sa k nimi utiekajú v čase bolesti a skúšky.

Svojou smrťou na kríži Kristus naplnil plán Boha Otca a vykúpil svet.

Drahí chorí, ak k jeho utrpeniu pridáte to vaše, môžete sa stať jeho privilegovanými spolupracovníkmi na spáse duší.

Toto je vaša úloha v Cirkvi, ktorá si je vždy dobre vedomá úlohy a veľkosti choroby vo svetle viery.

Vaše utrpenie nikdy nie je zbytočné, naopak, je vzácne, lebo ide tu o tajomné a skutočné spoluzdieľanie na spásonosnom poslaní Božieho Syna.

Preto pápež ráta s vašimi modlitbami a utrpením: obetujte ich za Cirkev a za svet, obetujete ich aj za mňa a za moje poslanie univerzálneho pastiera kresťanského ľudu.“

Ján Pavol II. v závere spomenul aj svätyňu Panny Márie kráľovnej apoštolov v Yaoundé, v Kamerune, kde sa slávi dnešný svetový deň chorých a na záver všetkým poslal svoje apoštolské požehnanie.All the contents on this site are copyrighted ©.