2005-02-11 12:00:28

Popiežius Jonas Paulius II paskyrė naują Paryžiaus arkivyskupą


Priėmęs kardinolo Jean-Marie Lustiger atsistatydinimą, Šv. Tėvas penktadienį, vasario 11-tą dieną, naujuoju Paryžiaus arkivyskupu Metropolitu paskyrė 62 metų Tours arkivyskupą Andre’ Vingt-Trois. Arkivyskupas Vingt-Trois yra gimęs Paryžiuje 1942 m. lapkričio 7 d. Baigęs Saint-Sulpice d’Issy-les-Molineaux kunigų seminariją ir teologijos mokslus Prancūzijos sostinės katalikų Institute “Institut Catholique” gavo kunigo šventimus 1969 m. birželio 28 d. Pirmuosius penkis kunigystės metus vikaravo Paryžiaus Saint-Marie-de-Chantal parapijoje, o po to penkerius metus dėstė kunigų seminarijoje Saint-Sulpice d’Issy-les-Molineaux iki 1981 metų kai buvo paskirtas Paryžiaus arkivyskupo vikaru ir Paryžiaus arkivyskupijos Generaliniu vikaru. Tuo pačiu metu Paryžiaus apaštalinio regiono vyskupų pavedimu buvo Kunigystės pašaukimų biuro direktorius. 1988 m. birželio 25 d. Andre’ Vingt-Trois buvo paskirtas Paryžiaus vyskupu augzilijaru. Vyskupo sakrą priėmė iš Paryžiaus arkivyskupo ir savo pirmtako kardinolo Jean-Marie Lustiger rankų 1988 metų spalio 14-tą dieną. Po dešimtmečio buvo Popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas Tours arkivyskupu, 1999 metų balandžio 21 d. Prancūzijos vyskupų konferencijoje naujasis Paryžiaus arkivyskupas Andre’ Vingt-Trois yra Informacijos ir Komunikacijų Nuolatinio komiteto ir finansinių reiklų komiteto narys bei Šeimos komiteto pirmininkas.

Vatikane penktadienį pranešta apie dar kitų 5 naujų vyskupų ir vyskupų augziliarų skyrimą kituose pasaulio kraštuose.


Angoloje Šv. Tėvas paskyrė naują Cabinda vyskupą. Juo tapo Luandos augziliaras, 46 metų vyskupas Filomeno do Nascimento Vieira Dias.


Meksikoje Šv. Tėvas paskyrė naują Tuxtepec vyskupą. Juo tapo Tula vyskupijos generalinis vikaras, 52 metų mons. Jose Antonio Fernandez Hurtado


Kolumbijoje popiežius Jonas Paulius II paskyrė Cali arkivyskupo augzilijaru katedros kleboną, 46 metų kun. Julio Hernando Garcia Pellez.

Kanadoje popiežius Jonas Paulius II paskyrė Quebec arkivyskupo augzilijarais du vyskupijos kunigus: Quebec vikarą sielovados klausimams, 61 metų kun. Pierre-Andre’Fournier ir trijų parapijų kleboną, 57 metų kun. Gilles Lemay.All the contents on this site are copyrighted ©.