2005-02-10 08:47:30

Slávnosť udelenia popolca v bazilike svätého Petra


Vatikán: Aj keď je Svätý Otec v nemocnici, veriaci, najmä pútnici z rozličných krajín sveta a sa dnes za neho modlili aj v Bazilike svätého Petra.

Konala sa tam liturgia slova s obradom udelenia popolca. Jej hlavným celebrantom v mene Jána Pavla II. bol kardinál Francis Stafford, hlavný penitenciár Apoštolskej penitenciérie. Vo svojej homílii okrem iného povedal:

„Zo Svätého písma vieme, že ľud Izraela bol neustále pokúšaný, aby sa odvrátil od Boha a nekráčal správnou cestou. Preto zakaždým Pán posiela svojich prorokov aby mu pripomenul: „Vráťte sa späť, a kráčajte správnym smerom, obráťte sa k Pánovi.

Nemáme sa obracať k nejakej ideológii, ale k Pánovi. Naša viera nie je ideológia, ale príslušnosť k Ježišovi Kristovi....

Apoštol Pavol nás pozýva, aby sme z počúvania Božieho slova vyvodili konkrétne dôsledky: Nechajte sa zmieriť s Bohom.

Obrátenie totiž znamená aj zmierenie: vertikálne – človeka z Bohom a horizontálne, medzi nami, bratmi a sestrami, navzájom.

Na otázku, Kde je náš Boh? ktorú nám dnešný svet často kladie, musíme odpovedať svojim presvedčivým svedectvom života.

Pôstne obdobie v tomto roku podľa želania Svätého Otca sa nesie v znamení Eucharistie, čo by som tu zdôraznil stručne v troch bodoch:

Liturgia Cirkvi je voči rozšírenej neistote viery, prvým nástrojom evanjelizácie a to podľa zážitku Emauzských učeníkov, ktorí vychádzajúc z Pánovho slova ho spoznali pri lámaní chleba. (por. Lk 24)

Znovuobjavme nedeľné slávenie Eucharistie ako život nášho spoločenstva a napokon, s pomocou Eucharistie naplňme vzťah liturgie a života.

Prosme Boha Otca, aby nám doprial skutočne slúžiť jeho Synovi Ježišovi Kristovi, v škole Panny Márie, ktorá sa vyhlásila za služobnicu Pána a tak položila začiatok veľkému plánu vykúpenia.All the contents on this site are copyrighted ©.