2005-02-10 08:58:05

Pápež utrpením hovorí viac ako svojimi encyklikami


Francúzsko: „Svedectvo utrpenia Jána Pavla II. je oveľa silnejším posolstvom ako to z encyklík“ – uviedol Jean Vanier, zakladateľ komunity Archa, ktorá sa venuje postihnutým ľuďom.

Jean Vanier je synom bývalého generálneho guvernéra Kanady, ktorý sa vo veku 35 rokov vzdal brilantnej kariéry a zasvätil svoj život telesne a psychicky postihnutým ľuďom.

Založil hnutie „Viera a svetlo“ aby z utrpenia vytvoril miesto lásky a spásy.

„Pápež je trpiacim mužom – uviedol Jean Vanier pre Vatikánsky rozhlas. Trpí fyzicky a verím, že strašne trpí aj vo svojom srdci. Napriek tomu je v ňom niečo výnimočne osvetľujúce a číre.

Pápež je znamením toho, čo znamená byť kresťanom.

V súčasnosti sa ľudstvo nachádza v zvláštnej chudobe. Kresťania často žijú v podmienkach chudoby. Od každého z nás Kristus žiada, aby sme oproti toľkému utrpeniu, ktoré existuje vo svete, verili, že On je tu prítomný a pozýva nás, aby sme mu dôverovali a rástli v tejto dôvere.

Pápež dnes viac ako akákoľvek jeho encyklika, či iný dokument, je znamením svätosti iba svojou prítomnosťou.

Dnes svet nepotrebuje veľkých „Božích atlétov“. Potrebuje mužov a ženy ako Ján Pavol II., ktorí prijmú tajomstvo toho, čo žijú.

Svätý Pavol hovorí: Moja sila sa ukazuje v mojej slabosti. A toto je práve to, čo pápež teraz žije“ – zdôraznil Jean Vanier.All the contents on this site are copyrighted ©.