2005-02-10 08:55:56

Byť rozvedení neznamená byť exkomunikovaní


Vatikán: Ako sme uviedli v našom vysielaní, v utorok bola predstavená nová Vatikánska inštrukcia „O dôstojnosti manželstva“. Zaoberá sa normami, ktoré treba zachovávať na cirkevných súdoch v manželských kauzách.

„Rozvedení nie sú exkomunikovaní a nesmú sa cítiť diskriminovaní, alebo odsúvaní na okraj“ – uviedol pri predstavovaní inštrukcie kardinál Julián Herranz, predseda Pápežskej rady pre správny výklad legislatívnych textov.

Zároveň však pripomenul, že rozvedení, ktorí sa opäť zosobášili, nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu.

„Odobratie tejto možnosti má miesto vtedy, keď osoba žije verejne v hriechu a nerobí nič preto, aby zlepšila, či zmenila túto situáciu“ – uviedol kardinál.

Je potrebné povzbudiť pastoráciu rozvedených. „Fakt, že nemôžu pristupovať k svätému prijímaniu neznamená, že tieto osoby nie sú naplno členmi cirkevného spoločenstva“.

Aj arcibiskup Domenico Sorrentino, sekretár Kongregácie pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí, podporil návrh pastorácie rozvedených.

„Ide tu o veriacich – uviedol – ktorí žijú neusporiadane, ale nie sú exkomunikovaní. Tu je nevyhnutné starať sa o týchto ľudí, ktorí sú často citovo zranení a trpia kvôli nešťastným manželstvám, ktoré boli rozvedené, napriek ich nesúhlasu“.

Želaním zodpovedných, ktorí pripravili inštrukciu „O dôstojnosti manželstva“ je, aby procesy o manželskej nulite sa uskutočňovali v pokoji. Z tohto dôvodu vyzývajú biskupov, aby formovali ľudí aj v tomto smere.

Posledné údaje o vyhlásení nulity manželstva z roku 2002 hovoria o veľkom raste za posledné desaťročia.

Týka sa to predovšetkým Severnej Ameriky a Európy. „Z viac ako 46 tisíc rozsudkov potvrdzujúcich nulitu na prvom stupni riadneho procesu, 343 sa týkalo Afriky, 676 Oceánie, 1562 Ázie, 8855 Európy a 36 656 Ameriky“.

Dôvody nárastu žiadostí o nulitu sú tri. Na prvom mieste je to rozšírená sekularizácia, ktorá so sebou prináša pomýlené chápanie manželstva oproti tomu, čo ponúka Cirkev.

Na druhom mieste je to nedostatočné poznanie psychiky ľudskej osoby. To umožní uvedomiť si, že v určitých prípadoch manželský súhlas nestačí na to, aby boli dve osoby zviazané manželským zväzkom.

Na treťom mieste je fakt svedomia. Nemálo veriacich, ktorí sa rozviedli podľa občianskeho zákona, žiada o vyhlásenie nulity, pretože vedia, že pre katolíka je platné iba to manželstvo, ktoré sa uzavrie podľa zákonov Cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.