2005-02-10 13:40:23

Popiežiaus Jono Pauliaus II septinta diena ligoninėje


Antradienį, Popiežius Jonas Paulius II praleido septintą dieną Romos ligoninėje “Agostino Gemelli”. Šv. Tėvo sveikatos būklė, kaip buvo paskelbta pirmadienį Vatikano spaudos salės direktoriaus Joaquin Navarro Valls notoje, gerėja. Popiežius nebeturi karščio, reguliariai maitinasi, kiekvieną dieną savo kambaryje aukoja šv. Mišias. Tačiau Popiežiui buvo patarta dar keletą dienų pratęsti buvimą Gemelli ligoninėje. Kitas komunikatas apie popiežiaus Jono Pauliaus II sveikatą bus paskelbtas ketvirtadienį, vasario 10 dieną, 12 valandą.


Apie Popiežių Joną Paulių II pokalbyje su mūsų radijo bendradarbe kalbėjo Vatikano Valstybės sekretorius, kard. Angelo Sodano:
Per 26 pontifikato metų, - sakė kardinolas, Popiežius mums dovanoja šviesų magisteriumą. Meldžiamės, kad šis magisteriumas galėtų tęstis dar daugelį metų. Popiežius Pijus IX-sis Bažnyčią valdė 32 metus, tad linkime, kad mūsų popiežius, Jonas Paulius II, aplenktų savo pirmtako pontifikatą. O be to, tęsė Vatikano valstybės sekretorius, Popiežius Leonas XIII-sis sulaukė 93 metų. Todėl ir mes meldžiamės, kad Viešpats Dievas mūsų šv. Tėvui suteiktų ilgą amžių ir ramybę.

Ar gali Bažnyčią valdyti mažai kalbantis Popiežius?
Savaime suprantama, - atsakė kardinolas Sodano ir priminė šv. Jono Chrizostomo laišką apie senatvę, kuriame šventasis pažymi, jog Bažnyčioje, ne kaip visuomenėje, ilgas amžiaus yra labai naudingas, o žilagalvio išmintis Bažnyčiai yra dovana. Bažnyčios kelias yra Viešpaties Dievo žinioje. Todėl nėra ko rūpintis.

Ar Šv. Tėvas yra svarstęs atsistatydinimo galimybę?
Ši reikalą palikime spręsti popiežiaus sąžinei. Jei Bažnyčioje yra žmogus, kurį veda Šv. Dvasia, jei yra žmogus mylintis Bažnyči ą labiau už visus, jei yra joje nuostabios išminties žmogus, tai jis yra mūsų Popiežius. Turime visiškai pasitikėti juo. Jis žino, ką turi daryti, - kalbėjo Vatikano radijui Vatikano Valstybės sekretorius, kard. Angelo Sodano.All the contents on this site are copyrighted ©.