2005-02-10 19:07:43

JAV Užsienio reikalų ministrė Vatikane


Condoleezza Rice, Jungtinių Amerikos Valstijų Užsienio reikalų ministrė, antradienį lankėsi Vatikane. Ministrę su ją lydėjusia oficialia delegacija antradienio priešpietį priėmė Vatikano Valstybės Sekretorius, kard. Angelo Sodano. Beveik valandą trukusiame susitikime dalyvavo artimiausi Valstybės sekretoriaus bendradarbiai - Sekretorius santykiams su Valstybėmis, arkivyskupas Giovanni Lajolo, Vatikano valstybes sekretoriaus pasekretoris santykiams su valstybėmis, prel. Pietro Parolin ir kiti Šv. Tėvo valstybės sekretoriato pareigūn ai.

Apie susitikimą ir jo eigą pranešė oficialioje notoje Vatikano spaudos salė. Jos direktorius Navarro-Valls notoje pažymėjo, jog pradedant nuoširdų susitikimą kardinolas Sodano pasveikino Jungtinių Valstijų Užsienio reikalų ministrę Popiežiaus Jono Pauliaus II vardu ir paprašė jos perduoti šv. Tėvo sveikinimą Prezidentui Bush. Užsienio reikalų ministrė Condoleezza Rice savo ruožtu Prezidento Bush, amerikiečių tautos ir asmeniškai savo vardu palinkėjo Popiežiui greitai pasveikti.
Vatikano spaudos salės direktorius Joaquin Navarro-Valls notoje nurodė, jog per susitikimą Valstybės Sekretorius, kard. Angelo Sodano ir Jungtinių Valstijų Užsienio reikalų ministrė Condoleezza Rice aptarė labiausiai rūpimas tarptautines problemas, ypač ryšium su Šventąja Žeme, Artimaisiais Rytais ir padėtimi kituose Azijos kraštuose. Susitikime taip pat buvo skirtas dėmesys religijos laivės temai įvairiose pasaulio vietovėse ir aptarti abipusius santykius liečiantys klausimai. Susitikimo dalyviai patvirtino norą bendradarbiauti plėtojant ir ginant dvasines vertybes.All the contents on this site are copyrighted ©.