2005-02-08 09:18:28

Konferencia o pátrovi Delpovi


Slovensko: Filozofická a Teologická fakulta Trnavskej univerzity usporiadala v Bratislave 3. februára medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 60. výročia popravy P. Alfreda Delpa zo Spoločnosti Ježišovej.

Alfréd Delp sa narodil v nemeckom Mannheime. K jezuitom vstúpil v roku 1926 a v roku 1937 bol vysvätený za kňaza. Publikoval filozofické a sociologické vedecké práce a angažoval sa pri obrane občianskych slobôd.

Od roku 1942 sa aktívne zapojil do hnutia odporu voči národnému socializmu a vysvetľoval zásady kresťanskej sociálnej náuky pri projektovaní očakávanej povojnovej obrody Nemecka.

V júli 1944 bol obžalovaný zo spolupráce pri príprave atentátu na Hitlera, na ktorom mu v skutočnosti nebola dokázaná účasť. Bol odsúdený politickým rozsudkom za vlastizradu a popravený 2. februára 1945 v Berlíne.

Na konferencii v Bratislave odznelo 12 prednášok za Slovenska, Rakúska a Nemecka. Páter Prof. Felix Litva vo svojom príspevku zdôraznil, že išlo o mučeníka viery a navrhol začať proces jeho blahorečenia.All the contents on this site are copyrighted ©.