2005-02-08 08:58:45

Aj sestra Lucia sa modlí za zdravie pápeža


Portugalsko: Odo dňa, kedy Jána Pavla II. previezli do nemocnice, sa sestra Lucia, ktorej sa vo Fatime v roku 1917 zjavila Panna Mária, utiahla do modlitby za zdravie Svätého Otca. Uviedol to jej synovec, saleziánsky kňaz José Valinho.

„Modlí sa za pápeža – uviedol. Odkedy sa dozvedela, že Svätý Otec je v nemocnici, neprestáva sa pýtať na správy o jeho zdravotnom stave. Viem, že sa za neho veľmi veľa modlí“.

Jána Pavla II. a sestru Lucia spájajú Fatimské posolstvá a spoločná hlboká mariánska úcta. „Sestra Lucia – pokračoval ďalej don Valinho – by chcela aj napísať Svätému Otcovi, ale má obavy z toho, že by vyrušovala.

Aj keď už istý čas neprijíma žiadne návštevy, správu o pápežovej hospitalizácii jej povedali. Upokojila sa, keď jej oznámili, že to nie je nič vážne“.

V mariánskej svätyni vo Fatime sa ľudia neprestajne modlia za uzdravenie pápeža.

Práve tu 13. mája vo Svätom roku 2000 Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavených dvoch pastierikov Hyacintu a Františka. A 19 rokov po atentáte na pápeža na Námestí svätého Petra, tu rozhodol o zverejnení tretieho Fatimského posolstva.

Ide o tretiu časť zjavenia, ktoré Panna Mária zverila trom portugalským pastierikom Lucii, Hyacinte a Františkovi v roku 1917. Hyacinta a František zomreli v priebehu niekoľkých rokov.

Lucia sa v roku 1928 stala rehoľnou sestrou a neskôr podrobne zjavenia opísala. Celý text obsahoval tri tajomstvá. Prvé dve boli odovzdané pápežovi Piovi XI., no zverejnené boli až počas pontifikátu pápeža Pia XII.

Prvé tajomstvo oznamuje koniec prvej svetovej vojny a vypuknutie druhej.

Druhé tajomstvo hovorí o blude z Ruska, teda o šírení svetového komunizmu a ateizmu.

Text Tretieho tajomstva sestra Lucia napísala 3. januára 1944 a zverila ho biskupovi diecézy Leira, ktorý ho odovzdal pápežovi Piovi XII. Jeho nástupcovia blahoslavený Ján XXIII. a Pavol VI. sa rozhodli posolstvo nezverejniť.

Kardinál Angelo Sodano, vatikánsky štátny sekretár, z rozhodnutia terajšieho Svätého Otca vo Fatime v roku 2000 oznámil, že tretie tajomstvo hovorí o zápase ateizmu proti Cirkvi a osobitne o atentáte na pápeža v roku 1981.

Celý text bol potom zverejnený a predstavený novinárom v Ríme 26. júna. (Avvenire 6. 2. 2005)All the contents on this site are copyrighted ©.