2005-02-08 16:50:41

Vatikane pristatyta Instrukcija “Dignitas connubii”


Antradienį Vatikano spaudos salėje buvo pristatyta Instrukcija “Dignitas connubii”. Tai Popiežiškosios įstatymų aiškinimo tarybos dokumentas skirtas bažnytiniams tribunolams. Instrukcijoje, kaip nurodyta dokumento lotyniškajame pavadinime “Santuokos orumas” yra pateikiamos normos, į kurias turi atsižvelgti santuokos bylas nagrinėjantys bažnytiniai tribunolai. Instrukciją “Dignitas connubii” Popiežiškoji įstatymų aiškinimo taryba parengė bendradarbiaudama su šios temos tiesiogiai susijusiomis skirtingoms Romos kurijos dikasterijomis, tarp jų su Tikėjimo Mokslo, Kulto ir Sakramentų, Kunigų kongregacijomis bei su Apaštalinės Signatūros Aukščiausiuoju Tribunolu. Naujojoje Instrukcijoje pristatomi visi Bažnyčioje galiojantys įstatymai santuokos srityje su išsamiomis nuorodomis, kurios atspindi Bažnyčios daugiau kaip dviejų dešimtmečių patirtį, įgytą pagal Kanonų teisės kodeksą, kuris buvo paskelbtas po Vatikano II susirinkimo.All the contents on this site are copyrighted ©.