2005-02-08 16:52:00

Trečioji Europos Ekumeninė Asamblėja 2006-2007 metais bus piligriminė


Trečioji Europos Ekumeninė Asamblėja 2006-2007 metais bus piligriminė
Europos katalikų vyskupų ir Europos Bažnyčių konferencijų tarybų jungtinė komisija pranešė apie žemyne per ateinančius tris metus rengsimus tarp-konfesinius susitikimus, skirtus Europos Bažnyčių ekumeniniam įsipareigojimui plėsti. Trys pagrindiniai susitikimai vyks Europos krikščionybės keliui svarbiose vietovėse Romoje, Vokietijoje ir Rumunijoje. Šie bei kiti regioniniu ir tautiniu lygmeniu vyksiantys susitikimai etapais sudarys Trečiąją Europos Ekumeninę Asamblėją. Apie tai pranešė vasario pradžioje Chartres, Prancūzijoje, posėdžiavę Jungtinės komisijos nariai. Jie taip pat pranešė Trečiosios Asamblėjos temą: “Kristaus šviesa apšviečia mus visus. Atsinaujinimo ir vienybės viltys Europoje”.

Iš kelių dalių vyksiančius Asamblėjos darbus pradės Bažnyčių, Vyskupų konferencijų, ekumeninių organizacijų bei sąjūdžių susitikimas Romoje 2006 metų sausio 24-26 dd. Posėdžiai bus tęsiami kur nors Vokietijoje, greičiausiai Liuterio mieste Vitenberge, 2007 metų pradžioje. Svarbiausia piligriminės Asamblėjos darbų dalis vyks ortodoksų tradicijos šalyje Rumunijoje. Trys tūkstančiai delegatų iš visos Europos dalyvaus Asamblėjos uždaryme Sibiu mieste, 2007 metų rugsėjo 4-8 dd.

Kartu klausytis Kristaus Žodžio, padėti visiems malšinti dvasinį alkį, rasti atsakymų į gyvenimo prasmės ieškojimo klausimus, atsiliepti į vyrų ir moterų, ypač jaunų žmonių, lūkesčius, - rašo komunikate apie Trečiosios Europos Ekumeninės Asamblėjos darbų tikslus Europos katalikų vyskupų ir Europos Bažnyčių konferencijų tarybų jungtinė komisija. Komunikate pažymima, jog Asamblėja taip pat spręs kitus Europai iškylančius aktualius uždavinius, kurie yra apibrėžti Europos katalikų vyskupų ir Europos Bažnyčių konferencijų tarybų 2001 metais paskelbtame dokumente “Charta Oecumenica”: nuo regimos Bažnyčių vienybės, krikščionių įnašo į Europos kūrimą, tautų ir kultūrų susitaikymo, kūrinijos apsaugos iki dialogo su kitomis religijomis ir įsitikinimais, pradedant su judaizmu ir islamu.

Chartres, Prancūzijoje, vasario 3-6 dienomis posėdžiavę Jungtinės komisijos nariai laišku pasveikino popiežių Joną Paulių II linkėdami greitai pasveikti. Komisija taip pat nutarė pasiųsti Europos katalikų vyskupų ir Europos Bažnyčių konferencijų tarybų delegaciją į Artimuosius Rytus.All the contents on this site are copyrighted ©.