2005-02-07 08:59:45

Kniha slovenského verbistu, pátra Poljaka "Africký sen"


Slovensko: „Misionári to nemajú v Angole jednoduché. Striedali sa v našej náročnej tropickej klíme po dvoch - troch, najviac však desiatich rokoch,” - napísal v úvodnom príhovore knihy Africký sen P. Juraja Poljaka veľvyslanec Angolskej republiky na Slovensku Manuel Quarto Punzo a pokračuje: „To, čo vydržal váš rodák spod Tatier ,padre Jorge’, je aj pre nás Afričanov obdivuhodné: dvadsaťšesť rokov obetavo a nezištne slúžil, učil, staval, cestoval, krstil, sobášil, pochovával, no najmä povzbudzoval a vlieval nádej mojim súkmeňovcom počas krutých, nekonečných rokov občianskej vojny – a to je nadľudská práca a obeta, ktorú možno robiť len s láskou a pomocou Najvyššieho.”

Slovenský verbista, páter Juraj POLJAK patrí do misionárskej generácie, ktorá si zaslúži nielen našu pozornosť, ale predovšetkým úctu.

Sú o tom presvedčení aj autori jeho životopisného príbehu, ktorý koncom minulého roka vydala Spoločnosť Božieho Slova ako svoju misionársku novinku.All the contents on this site are copyrighted ©.