2005-02-06 12:17:05

Popiežiaus Apaštalinis palaiminimas sekmadienio, vasario 6 d., vidudienį


Punktualiai vidudienį, Popiežius Jonas Paulius II “Agostino Gemelli” ligoninėje pasirodė prie savo palatos lango sekmadienio Vidudienio maldai. “Viešpaties Angelo” maldą sukalbėjo ir Popiežiaus kalbos tekstą perskaitė arkivyskupas Leonardo Sandri. Po to Popiežius Jonas Paulius II iš savo palatos “Agostino Gemelli” ligoninėje kambario suteikė Apaštalinį palaiminimą visiems, kurie “Viešpaties Angelo” maldai buvo susirinkę priešais ligoninę arba į šv. Petro aikštę, taip pat visiems, kurie Vidudienio maldos klausėsi per radiją arba televiziją.

Štai garsinis įrašas Šv. Tėvo sekmadienį iš ligoninės suteikto palaiminimo: RealAudioMP3


Po savaitės pertraukos vėl išgirdome popiežiaus Jono Pauliaus II balsą, laiminantį visus, bet ypač tuos, kurie visame pasaulyje pastarosiomis Popiežiaus negalės dienomis už jį meldėsi, sielojosi dėl jo sveikatos. Pirmieji Popiežiaus žodžiai buvo padėka jo sveikatą prižiūrintiems medikams ir slaugams. Kaip jau minėta, kalbos tekstą skaitė Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas, arkivyskupas Leonardo Sandri.


Gyvybės iššūkis yra pirmasis iš didžiųjų žmonijos uždavinių dabartiniais laikais .


Šiandien kre ipiuosi į Jus iš “Agostino Gemelli” klinikos, kur jau keletą dienų esu meilingai prižiūrimas medikų ir slaugų bei kitų ligoninės darbuotojų, kuriems nuoširdžiai dėkoju.

Šiais žodžiais pradedamas Popiežiaus kalbos tekstas, kuriame Šv. Tėvas nuoširdžiai padėkojo visiems, kurie visuose pasaulio kraštuose šiomis dienomis sielojosi dėl jo sveikatos. Popiežius taip pat pasveikino su juo “Gemelli” ligoninėje esančius kitus ligonis. Visiems užtikrinu savo padėką, kuri virsta nuolatiniu prašymu į Viešpatį Dievą už Jūsų maldavimus, Bažnyčios ir didžiuosius pasaulio poreikius. Tokiu būdu ir šioje ligoninėje, būdamas drauge su kitais ligoniais, kuriuos sveikinu, toliau tarnauju Bažnyčiai ir visai žmonijai.

Šv. Tėvas priminė, jog šį sekmadienį Italijoje minima Gyvybės diena. Šiai dienai skirtame laiške Italijos vyskupai akcentavo gyvybės slėpinį kaip santykį, kuris reikalauja pasitikėjimo. Kitaip tariant, reikia pasitikėti gyvybe! – tvirtino Vidudienio maldai skirtoje kalboje Popiežius Jonas Paulius II.

Pasitikėti gyvybe tyliai reikalauja dar negimę kūdikiai. Pasitikėti gyvybe prašo taip pat daugelis kitų vaikų, kurie dėl įvairių priežasčių likę be šeimos, galėtų rasti svetingus namus per įvaikinimą arba laikiną globą.
Todėl šiandien ypatingai menu visus, kurie rūpinasi gimstančiųjų gynimu, -pažymėjo Popiežius, kuris ta proga atskirai užtarė Italijos vyskupus, kurie nepaliauja raginę katalikus ir geros valios žmones ginti pagrindinę gyvybės teisę gerbiant kiekvieno žmogaus asmens orumą.

Marija, Šeimų karaliene, padėki mums įveikti gyvybės iššūkį, kuris yra pirmasis iš didžiųjų žmonijos uždavinių dabartiniais laikais.All the contents on this site are copyrighted ©.