2005-02-05 15:08:30

Šv. Tėvas paskyrė arkivyskupą Angelo Comastri savo Vikaru Vatikano miesto valstybei


Šventasis Tėvas naujuoju Apaštalų Sosto darbo biuro pirmininku paskyrė Vatikano bazilikos kleboną, kardinolą Francesco Marchisano. Šiose pareigose jis užėmė sausio 10-tą dieną mirusio belgų kardinolo Jan Pieter Schotte postą. Be to, popiežius Jonas Paulius II į naują atsakingą postą paskirtam Vatikano bazilikos klebonui, kardinolui Marchisano paskyrė koadiutorių. Juo tapo a rkivyskupas Angelo Comastri, lig šiol buvęs Loreto arkivyskupas ir Popiežiškasis Šv. Namų šventovės Lorete delegatas. 61 metų arkivyskupą Angelo Comastri Šv. Tėvas taip pat paskyrė savo Vikaru Vatikano miesto valstybei ir šv. Petro fabriko pirmininku. Angelo Comastri yra kilęs iš Toskanos regiono Sorano miesto. Prieš 15 metų buvo Šv. Tėvas paskirtas Massa Marittima-Piombino vyskupu. Angelo Comastri Italijos Bažnyčioje vadovavo Didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus komitetui, Nacionaliniam pašaukimų centrui bei Tautinių Eucharistinių kongresų komitetui. Skaitlingų pastoracinės ir dvasinės teologijos veikalų autorius arkivyskupas Comastri 2003 metais skaitė gavėnios rekolekcijas Popiežiui ir Romos Kurijai.

Taip pat šeštadienį Vatikane paskelbta, jog Šventasis Tėvas paskyrė du naujus Popiežiškojo Tarptautinių Eucharistinių kongresų Komiteto narius. Jais tapo Katalikiškojo auklėjimo kongregacijos sekretorius, arkivyskupas J. Michael Miller ir Popiežiškosios Filipinų Kolegijos Romoje Rektorius, Prel. Ruperto Cruz Santos.All the contents on this site are copyrighted ©.