2005-02-04 08:50:43

Kto rozhoduje v neprítomnosti pápeža?


Taliansko: „Kto rozhoduje vo Vatikáne? Túto otázku dostal Navarro Valls počas pobytu Jána Pavla II. v nemocnici a odpoveď bola táto:

"Vo Vatikáne nie sú ovládače nukleárnych hlavíc, od ktorých by musel mať vždy niekto kľúč. Otázky, o ktorých rozhoduje pápež môžu počkať, kým sa vráti z nemocnice“.

Ale čo ak je vec urgentná? Ak je treba prijať nezvratné rozhodnutie? Nijaký problém, odpovedajú odborníci: „Urobí ho štátny sekretár, kardinál Angelo Sodano, ktorý z poverenia pápeža riadi kúriu a Vatikánsky štát a tieto kompetencie vykonáva zvyčajne v rámci úradu.

Ak je pápež v nemocnici, je len jedna zmena, a to tá, že všetky veci sú predkladané štátnemu sekretárovi, zatiaľ čo za normálnych okolností ich dostáva priamo pápež.

Za normálnych podmienok, kardináli v kúrii, teda prefekti stojaci na čele kongregácií ako aj zodpovední za ďalšie oddelenia Rímskej kúrie, ako sú tribunály, Pápežské rady a komisie, stretávajú pápeža raz za mesiac, aby mu predložili najdôležitejšie veci a návrhy rozhodnutí v oblastiach ich činnosti.

Keď je Svätý Otec v nemocnici, tieto úradné audiencie sa samozrejme nekonajú. Kto má naliehavý problém, musí sa obrátiť na štátneho sekretára, ktorý buď rozhodne sám, alebo vec predloží Svätému Otcovi.

Totiž, keď Svätý Otec leží v nemocnici, alebo sa zotavuje z choroby, má k nemu prístup iba štátny sekretár, alebo v jeho mene substitút Štátneho sekretariátu, arcibiskup Leonardo Sandri, ktorý bol u Jána Pavla II. na Gemelli aj včera popoludní.

Príležitostne môžu ísť navštíviť Svätého Otca aj iní členovia Rímskej kúrie, ale len iba pozdraviť ho a nie kvôli úradným záležitostiam. Štátny sekretár alebo substitút však chodia každý deň.

Tak tomu bolo aspoň zatiaľ počas predchádzajúcich hospitalizácií.

Zástupná kompetencia štátneho sekretára, keď je pápež v nemocnici, sa však netýka všetkých právomocí, ale iba tých, ktoré sa dotýkajú riadneho chodu Kúrie.

Nemôže vykonávať menovania v Kúrii, ani prijímať rozhodnutia v riadení všeobecnej Cirkvi. Osobitne, keď pápež neriadi Cirkev, nemôžu byť menovaní biskupi a nemôžu byť publikované ani dokumenty Učiteľského úradu Cirkvi.

V stredu Tlačová kancelária Svätej stolice oznámila menovania biskupov v Brazílii a v Chorvátsku, ktoré ako píše Luigi Accatoli vo štvrtkovom vydaní denníka Corriere della Sera, boli schválené pápežom v predchádzajúcich dňoch.

V posledných rokoch s narastajúcou invaliditou Jána Pavla II. zastupujúce kompetencie pri riadnom vedení Cirkvi sú veľmi rozšírené a praktizujú sa aj keď je pápež vo svojom apartmáne. Ten rozhoduje iba o najdôležitejších veciach. (Corriere della Sera 3.2.2005)All the contents on this site are copyrighted ©.