2005-02-04 18:18:55

Pranešimas apie Popiežiaus sveikatą. Penktadienis.


Popiežius Jonas Paulius II sveiksta. Kaip buvo žadėta, Vatikano spaudos salės direktorius Joaquin Navarro Valls penktadienio vidudienį paskelbė naują, nuo Popiežiaus paguldymo į ligoninę jau ketvirtą, oficialų komunikatą apie jo sveikatą. Trumpą komunikato tekstą Vatikano atstovas spaudai perskaitė spaudos salėje akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams:

„Popiežiaus sveikatos būklė pagerėjo. Jonas Paulius II reguliariai maitinasi. Instrumentiniai ir laboratoriniai tyrimai patvirtino sveikatos būklės stabilizavimąsi. Konstatuojant kvėpavimo takų ligos pozityvų vystymąsi nuspręstą kitą oficialų komunikatą paskelbti ateinantį pirmadienį, sausio 7 dieną, 12 valandą“.

Prieš televizijos kameras perskaitęs oficialų komunikatą, po to, jau neformaliai, Navarro paaiškino, jog Šv. Tėvas neužmiršta anksčiau numatytų susitikimų, kurie dėl jo susirgimo turėjo būti atšaukti. Šį šeštadienį Popiežius turėjo susitikti su Romos vyskupijos kunigų seminarijos bendruomene. Nors Šv. Tėvas asmeniškai su Romos seminaristais negalės susitikti, tačiau vis tiek, kaip buvo numatyta, Romos kunigų seminarijos bendruomenė šeštadienį ateis į Vatikano didžiąją Pauliaus VI audiencijų salę. Šiai progai parengtą Popiežiaus kalbą perskaitys Vatikano valstybės sekretoriaus pavad uotojas arkivyskupas Leonardo Sandri, susitikimo eigą Jonas Paulius II seks savo palatoje per televiziją. Vatikano atstovas spaudai taip pat pranešė, kad Šv. Tėvas nenori praleisti ir įprastinės sekmadienio vidudienio maldos. Kol kas dar nenuspręsta kaip šio sekmadienio vidudienio maldos susitikimas bus organizuojamas. Apie galutinį sprendimą Navarro pažadėjo painformuoti šeštadienį. Tačiau kiekvienu atveju prašoma, kad tikintieji, norintys sekmadienį kartu su Šv. Tėvu kalbėti vidudienio maldą, rinktųsi ne prie Agostino Gemelli ligoninės, kurioje Popiežius gydomas, bet Šv. Petro aikštėje.All the contents on this site are copyrighted ©.