2005-02-04 18:28:00

Europos Parlamento pirmininko vizitas Vatikane.


Jei Šventasis Tėvas nebūtų susirgęs, penktadienį jis būtų susitikęs su Europos parlamento pirmininku ir jį lydinčia delegacija. Nors susitikimas su Popiežiumi negalėjo įvykti, tačiau Europos parlamento delegacija, kuriai vadovavo pirmininkas Josep Borrell Fontelles, vis tiek į Vatikaną atvyko ir susitiko su artimiausiai s Šv. Tėvo bendradarbiais – Vatikano Valstybė s sekretoriumi kardinolu Angelo Sodano ir Vatikano sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Giovanni Lajolo.

Europos parlamento p irmininkas paprašė perduoti sveikinimus Šv. Tėvui, savo paties, Europos parlamento narių ir tarnautojų linkėjimus kuo greičiau pasveikti. Europos parlamento delegacijos pokalbiuose su Vatikano vadovais buvo aptart a nauja politinė situacija, susidariusi po praėjusiais metais įvykusio Europos Sąjungos plėtros etapo, buvo paliestos taip pat Europos Sąjungos konstitucinės sutarties ratifikavimo ir Europos Sąjungos tolimesnės plėtros ateityje temos. Buvo akcentuoti Europos integracijos moraliniai ir dvasiniais aspektai. Buvo paliesta taip pat Europoje veikiančių trijų didžiųjų institucijų – Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijos tarpusavio santykių tema. Pašnekovai sutarė, kad dabar, besikeičiant Europos politinei situacijai, šių trijų didžiųjų institucijų santykiai turėtų būti aiškiau apibrėžti. Galiausiai buvo paminėtas ir Šv. Sosto nunciatūros prie Europos Bendrijų vaidmuo. Šv. Sostas, akreditavęs savo atstovą Europos Sąjungoje, nori prisidėti prie vaisingo dialogo vykstančio dabartinei Europai aktualiausiomis temomis.All the contents on this site are copyrighted ©.