2005-02-03 09:02:55

Rím má novú pápežskú univerzitu


Vatikán:Kongregácia pre katolícku výchovu oznámila, že Pápežské aténeum Antonianum bolo povýšené na Pápežskú univerzitu.

V liste, ktorý poslal generálnemu predstavenému františkánov prefekt kongregácie, kardinál Zenon Grocholewski, sa uvádza, že titul univerzity bol udelený „lebo sa splnili potrebné podmienky a tiež sa týmto oceňuje doterajšia služba v akademickej formácii poslucháčov“.

Oficiálny akademický akt udelenia titulu a uvedenie do úradu nového rektora sa uskutoční 18. marca.

V Ríme je v súčasností šesť pápežských univerzít: Gregorova, Lateránska, Urbanova, svätého Tomáša, Saleziánska a Svätého kríža.

Antonianum má fakulty teologickú, biblických vied, archeológie a kánonického práva.

Zároveň je sídlom Inštitútu náboženských vied „Redemptor Hominis“, Inštitútu františkánskej duchovnosti a Vyššej školy františkánskych a stredovekých štúdií.

Nová Pápežská univerzita sa nachádza v blízkosti Lateránskej baziliky. Aténeum bolo založené v roku 1887. 14. júna 1938 ho pápež Pius XI. povýšil na pápežské.All the contents on this site are copyrighted ©.