2005-02-02 08:37:41

Vo svete je 1 miliarda 86 miliónov katolíkov


Vatikán:Kvôli chrípke, ktorá postihla aj Jána Pavla II., sa v stredu predpoludním nebude konať pravidelná generálna audiencia. Svätý Otec sa nezúčastní ani na svätej omši pre zasvätené osoby vo Vatikánskej bazilike.

Príznaky ochorenia bolo badať už v nedeľnom príhovore pred modlitbou Anjel Pána, a preto ani v pondelok sa nekonali plánované audiencie. Napriek jeho zdravotnému stavu mu v pondelok odovzdali prvý výtlačok Pápežskej ročenky na rok 2005.

Údaje v nej hovoria, že najviac katolíkov pribudlo v Afrike. V roku 2003 sa ich počet zvýšil o štyri a pol percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V Ázii vzrástol počet veriacich za rovnaké obdobie dobu o 2,2 percenta, v Oceánii o 1,3 percenta, v Amerike 1,2 percenta. V Európe ostal stav nezmenený.

Ku koncu roku 2003 bolo na celom svete 1 miliarda 86 miliónov pokrstených katolíkov, to jest o 15 miliónov viac než rok predtým.

Polovica z nich žila v Amerike, štvrtina v Európe, 13 percent v Afrike, 10 v Ázii a osem desatín percenta v Oceánii.

Počet kňazov v roku 2003 vzrástol o 400 oproti predchádzajúcemu roku. Bolo ich vyše 400 tisíc - z toho 270 tisíc diecéznych a 140 tisíc rehoľných.

Zvýšil sa predovšetkým počet diecéznych kňazov – tých pribudlo 700, zatiaľ čo počet rehoľných kňazov klesol o 300. To však neznamená zníženie počtu nových kňazských povolaní v reholiach.

V roku 2003 prijalo kňazskú vysviacku vyše 9.300 diakonov – to jest o 70 viac ako o rok predtým. Počet diecéznych novokňazov sa zvýšil o 48, kým rehoľných o 22 oproti roku 2002.

Na konci roku 2003 bolo na celom svete vyše 112 000 seminaristov, čo je o 270 menej než v predchádzajúcom roku. Tretina z nich pochádza z Ameriky, asi štvrtinu tvoria Európania, z Afriky pochádza každý dvadsiaty a seminaristi z Oceánie tvoria okolo osem desatín percenta, čo zodpovedá počtu katolíkov v tejto oblasti.

Pápežská ročenka - Annuario Pontificio obsahuje aktuálne údaje aj o všetkých diecézach katolíckej Cirkvi.

V roku 2004 Ján Pavol II. vymenoval 171 nových biskupov, zriadil 10 nových diecéz, jeden apoštolský vikariát a 6 nových metropólií.All the contents on this site are copyrighted ©.