2005-02-02 13:55:01

Europos Caritas ragina nepamiršti Kosovo


Europos Caritas paragino Europos Sąjungą skirti prioritetinį dėmesį Kosovo regiono plėtrai ir pažangai. Apie Europos Caritas rūpestį Kosovo gyventojų gerove kalbama Caritas organizacijos parengtame dokumente “Kosovo ateitis - Caritas siūlymai”. Antradienį Europos Caritas pirmininkas Denis Vienot dokumentą įteikė Europos Sąjungos komisijos pirmininkui, Liuksemburgo užsienio ir imigracijos reikalų ministrui Jean Asselboirn. Dokumente Caritas be kita ko prašo, kad ES prisiimtų vadovaujantį vaidmenį planuojant Kosovo statuso rengimo grafiką ir į rengimo darbus įtrauktų Serbijos autonominės provincijos valdžios ir pilietinės visuomenės atstovus. Caritas taip pat paprašė Europos Sąjungos remti Kosovo švietimo sistemos modernizavimo pastangas. Europos Caritas organizacija skiria daug dėmesio Kosovo kraštui. Jau penkerius metus vykdoma Kosovo atstatymo ir ypatingos paramos programa. Dabar Europos Caritas nutarė pakeisti šios programos tikslus pagrindinį dėmesį skiriant plėtros uždaviniams, skirtiems ypač vaikams ir mažumoms.All the contents on this site are copyrighted ©.