2005-02-02 08:48:56

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac február


Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac február:

Všeobecný: Aby chorí a najmä najchudobnejší z nich dostali starostlivosť a liečbu hodnú ľudských bytostí.

Misijný: Aby všetci misionári, muži i ženy, rástli v poznaní, že len horlivou láskou ku Kristovi môžu evanjelium odovzdať účinným a presvedčivým spôsobom.All the contents on this site are copyrighted ©.