2005-02-01 08:54:44

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Ján Pavol II. sa veriacim zhromaždeným pred vatikánskou bazilikou prihovoril v nedeľu 30. februára týmito slovami:

Dnes je celé Námestie svätého Petra rozjasané prítomnosťou mnohých mladých z Katolíckej akcie, ktorí tu končia „Mesiac mieru“. S láskou vás pozdravujem, milé deti, chlapci a dievčatá Katolíckej akcie Ríma.

V dnešnom evanjeliu Pán Ježiš vyhlasuje: „Blahoslavení šíritelia pokoja“ (Mt 5,9). Nimi môžu byť aj malé deti! Aj oni sa musia cvičiť v dialógu a učiť sa „premáhať zlo dobrom“ (por. Rim 12,21), ako som to všetkým pripomenul v nedávnom posolstve ku Svetovému dňu mieru.

Je potrebné premáhať krivdu spravodlivosťou, lož pravdou, pomstu odpustením a nenávisť láskou.

Takýto životný štýl nemožno improvizovať, ale treba k nemu viesť výchovou už od detstva. A tá musí byť uskutočňovaná nielen múdrym učením ale predovšetkým presvedčivými vzormi v rodine, v škole i v každom prostredí spoločnosti.

Farnosti, oratóriá, združenia, rozličné hnutia či cirkevné skupiny sa musia neustále a čoraz viac stávať privilegovanými miestami tejto logiky mieru a lásky, kde sa človek učí spoločne rásť.

Prosme Pannu Máriu, Kráľovnú pokoja, aby pomáhala mladým, ktorí veľmi túžia po mieri, aby sa stali jeho odvážnymi a vytrvalými budovateľmi.

Po modlitbe Anjel Pána a požehnaní Ján Pavol II. ešte dodal:

Dnes sa slávi Svetový deň postihnutých malomocenstvom. V najchudobnejších oblastiach sveta táto choroba, aj keď dnes je liečiteľná, postihuje milióny ľudí.

Všetkým týmto bratom a sestrám posielam osobitný pozdrav a uisťujem ich o svojej modlitbe, do ktorej zahŕňam všetkých tých, čo im akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Želám si, aby medzinárodné spoločenstvo dokázalo úplne uzdraviť svet z tejto choroby.All the contents on this site are copyrighted ©.