2005-02-01 09:06:13

Plnia kresťanské médiá na Slovensku svoju úlohu?


Slovensko:O zásadný krok vo vývoji kresťanských médií na Slovensku sa tento víkend na prvom stretnutí svojho druhu pokúsili zástupcovia tlačových aj elektronických masovokomunikačných prostriedkov s duchovným zázemím a celoslovenskou pôsobnosťou.

Konštatovali absenciu oficiálnej cirkevnej koncepcie, vnútrocirkevného a aj spoločenského dialógu.

„Ako jeden z výstupov si odnášam záväzok reagovať pružnejšie a odvážnejšie,“ - povedal šéfredaktor Katolíckych novín Mons. Marián Gavenda.

Popri oficiálnom hlase Katolíckej cirkvi, ktorý vedie, by tu však podľa neho mal fungovať týždenník otvorenejší diskusii.

Po úvahe o prípadnom založení nového periodika sa účastníci zhodli, že efektívnejšie bude posilniť už existujúce úsilie týždenníka Zrno, ktoré vydáva v Prešove Vydavateľstvo Michala Vaška.

„Našu službu musia najprv pochopiť kňazi, ktorým pomáhame ako predĺžená ruka pôsobiť po kázni priamo za rodinným stolom,“ konštatoval šéfredaktor Zrna Slavomír Kontúr na margo nízkeho nákladu časopisu.

Výzva na zavedenie mediálnej výchovy v kňazských seminároch a jej podpora už na základných školách bola najdôležitejším výstupom aj v pracovnej sekcii o vzťahu médií a kléru.

V sekcii elektronických médií sa najviac hovorilo o potrebe využiť šancu spojenú so zavádzaním digitálneho televízneho vysielania.

„Prinesie nie štyri, ale minimálne 24 televíznych kanálov a určite budeme chcieť podať projekt, aby sme si po rokoch nevyčítali pasivitu,“ povedal riaditeľ Lux Communication Juraj Drobný.

O skúsenostiach celoštátneho Katolíckeho týždenníka v Českej republike hovoril jeho šéfredaktor Antonín Randa z Prahy.

Pripustil, že medzi najväčšie problémy novín tohto typu patria rozličné tlaky - od cirkevnej hierarchie, tradičných čitateľov, voľnejšie zmýšľajúcich čitateľov, či mladej generácie.

Na konferencii s názvom"Plnia kresťanské médiá na Slovensku svoju úlohu?!"sa od piatku do nedele zúčastnilo v Bratislave približne 70 mediálnych pracovníkov a záujemcov o túto problematiku, vrátane vedenia Katolíckych novín, Zrna, mládežníckeho mesačníka Aha!, Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, rádia Lumen, štúdia Lux Communication, a duchovných redakcií v Slovenskej televízii a Slovenskom rozhlase.

Podujatie zorganizovalo Fórum pre verejné otázky a Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku.All the contents on this site are copyrighted ©.