2005-02-01 09:14:12

Medzinárodné stretnutie kňazov v Mexiku


Mexiko:V dňoch od 25. – do 29. júla sa v mexickom meste Monterrey uskutoční V. Medzinárodné stretnutie kňazov, ktoré organizuje Hnutie charizmatickej obnovy.

Zúčastní sa ho do dvetisíc kňazov z 50 krajín celého sveta.

„Kríza, ku ktorej prispela globalizácia a vedeckotechnologické pokusy, núti Katolícku cirkev premýšľať o osobe a poslaní kňaza, o kresťanskom vierovyznaní.

Vyhliadky, ktoré sú pred nami by kresťanov nemali znechucovať, ale podnecovať k zamysleniu a novým motiváciám vo vernosti Kristovi, k novým iniciatívam na poli evanjelizácie.” – píše sa vyhlásení organizátorov stretnutia.

Kňazi budú ubytovaní po jednotlivých rodinách, aby sa tak mohli lepšie zoznámiť so životom a problémami jednoduchých mexických rodín.

Stretnutie kňazov prebehne v tom istom čase, ako zhromaždenie mladých katolíkov krajín strednej a južnej Ameriky, na ktorom sa očakáva účasť do 400 tisíc chlapcov a dievčat.All the contents on this site are copyrighted ©.