2005-02-01 11:37:21

Vatikane atšauktos Šv. Tėvo antradienio ir trečiadienio audiencijos


Sekmadienį gripu susirgęs popiežius Jonas Paulius II vis dar negaluoja. Todėl atšauktos visos Šv. Tėvo ateinančių dienų audiencijos, įskaitant šio trečiadienio bendrąją audienciją, vasario 2 d. Tai pranešė Vatikano Spaudos salės direktorius Joaquin Navarro Valls antradienio priešpietį paskelbtoje notoje.

Notoje apibendrintai pažymima, jog dėl gripo atidėta ateinančių dienų veiklos programa, todėl manoma, jog Popiežius turbūt negalės vadovauti Grabnyčios apeigoms trečiadienio pavakare, v asario 2 d. šv. Petro bazilikoje. Šiemet Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventės proga minimos Dievui pašvęsto gyvenimo dienos šv. Mišioms vadovaus Vienuolijų kongregacijos Prefektas, Liublianos emeri tas, arkivyskupas Franc Rode, kuris yra lazaristų vienuolis, Vienuolijų kongregacijos Sekretorius, pasijonistas, arkivyskupas Piergiorgio Silvano Nesti ir kiti kongregacijos nariai. Grabnyčių šv. Mišios Vatikano bazilikoje prasidės po žvakių šventinimo ape igų ir procesijos. Apeigų pradžia - 17.30 val., Romos laiku.


Atšaukus antradienio ir trečiadienio audiencijas Popiežiaus negalėjo aplankyti Šveicarijos vyskupai, antradienį turėję pradėti vizitą “ad Limina”. Pirmadienį irgi buvo atšauktos Popiežiaus audiencijos su viena išimtimi: artimiausi bendradarbiai Šv. Tėvui įteikė naująjį, ką tik išėjusį, 2005 metų Popiežiškąjį Žinyną.All the contents on this site are copyrighted ©.