2005-02-01 15:07:35

Kinijoje mirė policijos kalinamas vyskupas


Sausio 24 dieną, Bingzhou miesto ligoninėje mirė Yantai vyskupas Gao Kexian. 81 metų vyskupas Gao Kexian pastaruosius penkerius metus buvo Kinijos policijos kalinys. Vyskupo mirties priežastis yra nežinoma. Azijos katalikų žinių agentūra “Asianews” pranešime apie pogrindžio Bažnyčios vyskupo mirtį pažymi, jog vyskupo atskyrimą nuo visuomenės valdžios pareigūnai pratęsė po mirties. Vyskupo kūnas buvo tuoj pat sudegintas ir pelenai neviešai palaidoti dalyvaujant vien tik policijos pareigūnams. Nei vyskupo artimieji, nei vyskupijos tikintieji negalėjo dalyvauti vyskupo Gao Kexian laidotuvėse. Mirštančiajam net nebuvo leista priimti ligonių patepimo ir kitų sakramentų. Azijos katalikų žinių agentūra “Asianews” nurodo, jog žinia apie Kinijos pogrindžio Bažnyčios vyskupą patvirtino įvairūs Shandongo Bažnyčios šaltiniai, taip pat artimieji, kurie buvo pakviesti aplankyti vyskupą ligoninėje, bet jį rado jau mirusį. Pasak žinių agentūros, vyskupo mirties priežastis nenustatyta policijos pareigūnams įsakius laidoti neįvykdžius skrodimo. Vyskupas buvo vėlyvo pašaukimo kunigas, gavęs šventimus 1983 metų liepos mėnesį. Dar būdamas seminaristu buvo nuteistas ilgų metų kalėjimo bausme sunkiųjų darbų lageryje. Gavo vyskupo sakrą 1992 metų spalio mėnesį. 1999 metų spalio 16 dieną pastoracinio vizito metu buvo policijos suimtas ir nuo tada dingo be žinios.
Policija pagrobė vyskupą Gao Kexian 1999 metais, o dabar pagrobė jo kūną, norėdama neatskleisti mirties priežasties, - pažymi nekrologe Azijos katalikų žinių agentūra “Asianews”, toliau nurodydama kodėl taip svarbu greitai atsakyti į klausimą apie vyskupo Gao Kexian mirties priežastį. Mat Kinijos policija savo žinioje laiko dar du be pėdsako dingusius Kinijos katalikų Bažnyčios vyskupus. Tai Baodingo vyskupijos ganytojai – ordinaras, vyskupas Su Zhimin, suimtas 1997 metais ir jo augzilijaras vyskupas An Shuxin, suimtas 1996 metais. Buvo žinia, jog vyskupas Su Zhimin buvo pastebėtas Baodingo ligoninėje, bet tuoj pat vėl dingo. Nuo tada nieko nežinoma apie jo likimą.All the contents on this site are copyrighted ©.