2005-01-29 16:45:47

II. János Pál pápa levele délkelet-ázsiai legátusához


A Szentatya megbízatást adott Paul Josef Cordes érseknek, a Cor Unum Pápai Tanács elnökének, hogy nevében látogassa meg a 2004. december 26-án földrengés és szökőár által sújtott területeket. Cordes érsek január 29-e és február elseje között Indonéziában tesz körutat és Aceh tartományban szentmisét mond az áldozatok lelki üdvéért. Ezt követően Sri Lankában folytatja küldetését, ahol szintén szentmisét mutat be az elpusztult régiók püspökeivel együtt. Útján vele lesz a Tanács helyettes titkára, aki segítséget szeretne nyújtani a segélyadományokkal kapcsolatos szervező munkában.

Paul Josef Cordes érsek a délkelet-ázsiai útjára elviszi a Pápának a szökőár által sújtott lakossághoz intézett üzenetét.

A Szentatya levelében köszönetét fejezi ki a Cor Unum Pápai Tanácsnak és számtalan katolikus segélyszervezetnek azért a segítségért, amelyet az iszonyatos katasztrófa által sújtott lakosságnak nyújtanak. „Arra kérem, hogy a régióban végzett küldetése során tolmácso lja őszinte együttérzésemet és biztosítsa imáimról mindazokat, akiket ez a tragédia és annak következményei érintettek” – írja Cordes érseknek a Szentatya. A Pápa egyesül az imádságban a katolikusokkal és minden hívő emberrel, a Mindenható Isten irgalmába ajánlja e rettenetes katasztrófa áldozatait, Isten vigaszát kéri a sebesülteknek, a túlélőknek és a hajléktalanul maradt embereknek. Az egész világ által tanúsított szolidaritás jelentsen biztatást és reménységet azok számára is, akik részt vesznek az újjáépítés nagy feladatában. „Arra kérem a különböző vallások hívőit, hogy együtt támogassák a rászorultakat – írja még üzenetében a Szentatya -, hogy Isten segítségével ez a nagy katasztrófa indítsa bőkezűségre és együttműködésre a különböző népeket és nemzeteket.” A keresztény közösség az evangélium fényétől vezérelve erősödjön meg Isten titokzatos gondviselésébe vetett hitében és még inkább egyesüljön Jézussal szenvedése és feltámadása misztériumában. A Szentatya végül a bölcsesség és a lelkierő ajándék át kéri mindazokra, akik a megsegítés feladatában részt vesznek és apostoli áldását küldi azokra a közösségekre, amelyeket a Cor Unum Pápai Tanács elnöke délkelet- ázsiai küldetése során meglátogat.
All the contents on this site are copyrighted ©.