2005-01-28 16:27:38

„Gloria Crucis” –
a Kereszt Dicsősége Tanszék a Lateráni Egyetemen


A lateráni Pápai Egyetemen már 2003 óta működik a „Gloria Crucis” – a Kereszt Dicsősége Tanszék, amelynek célja, hogy bemutassa, a Keresztre feszített és Feltámadt Krisztus hogyan világítja meg az ember létét és sorsát.

A dicsőség az ember legvégső elhivatottsága – a Gaudium et Spes k. zsinati dokumentum szerint – de ennek eléréséhez nap mint nap a kereszt útján kell haladnia, abban a bizonyosságban, hogy Krisztus, aki legyőzte a világot, megelőz bennünket ezen az úton. A Szentatya így írt Fides et Ratio k. enciklikájában, amely , a Hit és az Ész kapcsolatának természetéről szól:

„.. az emberi bölcsesség elutasítja azt, hogy a gyöngeségében lássa erejének alapját; Szent Pál azonban habozás nélkül m egerősíti: "Amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős"(2Kor 12,10). Az ember képtelen megérteni, hogyan lehet a halál az élet és a szeretet forrása, Isten azonban éppen azt választotta üdvözítő terve titkának föltárására, amit az ész "balgaságnak" és "botrán ynak" lát. A kortárs filozófusok nyelvét használva éri el Szent Pál tanításának és annak a paradoxonnak csúcspontját, amit hirdetni akar: "Isten a semminek látszókat választotta ki, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak" (1Kor 1,28). Az Apost ol nem riad vissza attól, hogy erősebb kifejezéseket használjon, mint a filozófusok Istenről folytatott vitáikban, hogy kifejezze az ingyenes szeretet lényegét, mely Jézus Krisztus keresztjében nyilatkoztatta ki önmagát. Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres. Nem a szavak bölcsessége, hanem a Bölcsesség Szava az, amit Szent Pál az igazság és az üdvösség kritériumaként jelöl meg.”

A tanszék szerke sztésében jelenik meg „A Kereszt Bölcsessége” c. tudományos folyóirat. Az idei tanév második félévében többek között a következő előadások hangzanak el:

A kereszt a keresztény ikonográfiában, a kereszt, mint összetett esztétikai jel, mint kulturális, ikonográfiai jel. Krisztus keresztje, az Isten és az ember közötti szövetség végleges jele, a kereszt, Isten kinyilatkoztatása és az evangéliumi jó hír középpontja.

A tanszék alapítója és igazgatója P. Fernando Taccone passzionista szerzetes, a lateráni egyetem Redemptor Hominis Lelkipásztori Intézetének tanára.
All the contents on this site are copyrighted ©.