2005-01-27 14:47:44

Възрастните - ценен ресурс за Църквата и обществото


На пресконференция във Ватикана бе представено посланието на Папа Йоан Павел ІІ за великопостния период, който започва от 9 февруари Пепеляна сряда. То е цитат от старозаветната пета книга на Мойсей Второзаконие: “Бог е твоя живот и твоето дългоденствие”.Посланието е призив да се задълчбочи съзнанието за призванието на възрастните в обществото и Църквата.

“В съвременното общество - пише Папата в посланието – благодарение на науката и медицината, човешкият живот бива удължаван, като в последствие броят на възрастните се увеличава. Това налага специално внимание на т.н. “трета възраст”, за да помогне на възрастните изцяло да изразят своите потенциални възможности, отдавайки ги в служба на цялото общество”.

“Човешкият живот е безценен дар, който трябва да се обича, а всяка негова фаза да се защитава, дори когато отслабването на силите намалява спосолността за автономен живот”. “Ако остаряването се приеме в светлината на вярата, продължава посланието, това може да се превърне в удобен случай за по-доброто разбиране тайнството на Кръста, който дава смисъл на човешкото съществувание”.

“Обществото трябва да достигне до съзнанието, че възрастните хора са ценен човешки ресурс. Именно затова трябва да бъде засилена икономическата им подкрепа, както и законовите инициативи, за да позволят те да не бъдат изключени от социалния живот”.

“Лечението на възрастните, особено когато се намират в трудни моменти, предупреждава Папата, трябва да бъде взиман присърце от вярващите и църковните общности, особено в западните общества, където този проблем е силно присъстващ”.

“Приближаването към крайната цел на земния живот, подтиква възрастният да се концентрира върху съществените неща в живота, придавайки важност на онова, което времето не може да разруши”. “Именно заради това, възрастният човек може да има свое място в обществото”.

“Ако е вярно, че човек изживява наследството на неговите предшественици и бъдещето му зависи от предавенето на ценностите на културата към която принадлежи, продължава папското послание, мъдростта и опитът на възрастния могат да осветлят пътя към една по-пълна форма на цивилизованост”.

В тази переспектива Папата припомня, “колко е важно да се преоткрие взаимното обогатяване между поколенията”, като се започне от семейството и се стигне до отношението към ближните, страдащи поради възрастта или болест”.

Накрая Папата приканва църковните общности ” да привикнат да мислят с доверие към тайнството на смъртта, за да може крайната ни среща с бог да се осъществи в атмосфера на вътрешен мир и със съзнанието,че ще ни приеме Онзи, който поиска да бъдем по Негов образ и подобие”.All the contents on this site are copyrighted ©.