2005-01-26 17:14:00

Történelmi esemény a svájci egyházak számára az Ökumenikus Charta aláírása


Vasárnap a Svájci Államszövetség nagyobb keresztény felekezetei aláírták az Ökumenikus Chartát, amelyet 2001-ben Strasbourgban fogalmazott meg az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Egyházak Tanácsa. Az ünnepi szertartásra, amelyet három nemzeti TV csatorna élő adásban közvetített, a Jura kanton St Ursanne városában került sor a svájci keresztény egyházak munkaközösségei képviselőinek részvételével.

Katolikus részről Amédée Grab püspök, a svájci püspöki konferencia elnöke írta alá a dokumentumot. „A Charta – mondta beszédében a katolikus főpásztor – közös elkötelezettséget jelent az európai egyházak közötti együttműködésre. Ez már létező valóság, az állandóan újraszülető és továbbélő nehézségek ellenére is. A látható és teljes egységet, amely soha nem jelent majd egyformaságot, csak ajándékként kaphatjuk meg. Ezért tehát imádkoznunk kell érte és szolgálnunk kell azt.”

Thomas Wipf, a svájci protestáns egyházak föderációjának elnöke a Charta aláírása alkalmából hangsúlyozta, hogy az egyházak közötti együttműködés számos formája már megvalósult, de ez nem lehet az egyedüli végcél. „Mi hűek akarunk lenni Krisztushoz, aki Atyjához imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek és a világ higgyen.” Az aláírás szertartása alatt színművészek a Svájci államközösség nye lvein felolvasták a 8 oldalas dokumentum szövegét.

A „Charta Oecumenica” aláírására 2001. április 22-én került sor a Keresztény Egyházak Tanácsának és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának akkori elnökei, Jeremiás ortodox metropolita és Miloslav Vlk prágai bíboros részéről. Ezt a dokumentumot eljuttatták a két szervezet valamennyi egyházához azzal a kéréssel, hogy azok is írják alá. Ez történt most vasárnap a svájci egyházak részéről. A szöveg 12 pontban foglalja össze azokat a fontosabb célkitűzéseket, amelyeket a keresztény egyházak együtt szeretnének felvállalni. Ezek között szerepel az evangélium hirdetése Európában, a teremtés megőrzése, a népek és a kultúrák kiengesztelődése és a párbeszéd a különböző vallásokkal. Az Ökumenikus Charta leszögezi továbbá, hogy „senkit sem szabad morális vagy anyagi jellegű presszióval megtérésre kényszeríteni, ám ugyanakkor senkit sem szabad megakadályozni a megtérésben, ha azt szabad akaratából teszi.” Ebből az következik, hogy mellőzni kell az előítéleteket, elő kell segíteni a kölcsönös találkozást, az ökumenizmus iránti nyitottságot és az együttműködést a keresztény oktatás-nevelés területén.
All the contents on this site are copyrighted ©.