2005-01-25 16:36:27

Engesztelőszentmise a Szent Péter bazilikában a dél-kelet-ázsiai szökőár áldozataiért


Január 24-én, hétfőn délután 5 órai kezdettel II. János Pál pápa nevében államtitkára, Angelo Sodano bíboros szentmisét mutatott be a vatikáni bazilikában a december 26-i szökőár áldozataiért. A Reuters hírügynökség legutóbbi, vasárnap közzétett adatai szerint az Indiai-óceán térségében pusztító természeti katasztrófa 234ezer ember életét oltotta ki.

Homíliájában Sodano bíboros arra a sokak által felvetett kérdésre keresett választ, hogy hol volt Isten a tragédia óráiban? Isten mindig közel áll hozzánk, emberré lett, hogy osztozzon életünkben, az élet boldog és szomorú óráiban. Az ember ismét parányinak érzete magát földgolyónk természeti erőivel szemben – mondta homíliájában Sodano bíboros. Sokan önkéntelenül is az égre emelték tekintetüket, és onnan várták a választ a kétségbeesés pillanataiban. Hogyan lehetséges az, hogy a Holdra szálló, a Földtől több, mint egymilliárd kilométerre fekvő Titán holdra szondát eljuttatóember tehetetlen az elemi csapásokkal szemben? Sokan azt a kérdést is felvetették, hogy a keresztény hit képes-e választ adni a fájdalom titokzatos valóságára.

Mindezekre a jogos kérdésfelvetésekre csak egyetlen vigasztaló válasz létezik: Igen, Isten szereti az embereket és mindig az Atya szeretetével áll mellettük. Szent Ágoston írja Vallomásaiban: „Kerestem a rossz eredetét, de nem találtam meg.”Később Ágoston Krisztusban talált választ nyugtalanságára. Emberi értelemmel ugyan nagyon sok kérdés válasz nélkül marad, de a hit szemével meglátjuk, hogy Isten mellettünk áll, és szeret bennünket. Krisztus nem törölte el a szenvedést, sőt annak misztériumát sem tárta fel előttünk, de magára vette azt, és ez elég ahhoz, hogy megértsünk annak teljes értékét.

Angelo Sodano bíboros végül a Szentatya együttérzését tolmácsolta. „Az imádság eme órájában a Pápa velünk van, Isten irgalmába ajánlja a dél-kelet-ázsiai rettenetes szökőár áldozatainak lelkét, és vigaszért fohászkodik azok számára, akik fájdalomban élnek. Krisztus helytartója továbbra is arra kér bennünket, hogy legyünk szolidárisak szenvedő testvéreinkkel, és Keresztes Szent János szavaival erre figyelmeztet: «Életünk alkonyán a szeretet mértéke szerint ítélnek meg minket»”.
All the contents on this site are copyrighted ©.